Vidja - Ågesta

Vidja-Ågesta är en del är Huddinges glesbygd, samtidigt som en bostadsutveckling sker i Vidja med de nya detaljplanerna. När avloppsledningarna moderniseras blir vattenkvalitén bättre, därför måste vi satsa på utveckling. Samtidigt ska högre krav ställas på bättre kollektivtrafik och nya förskolor och skolor.

Därför vill vi:

  • Öka antalet bussturer till Vidja i takt med att invånarantalet ökar.
  • Bygga en ny förskola i Vidja.
  • Förbättra möjligheten att ta sig till väg 259 tills fots och med cykel.