TA KAMPEN - STOPPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Vi måste ta kampen mot destruktiva normer och stärka rättssamhället för att stoppa mäns våld mot kvinnor och det våld i nära relationer som drabbar både barn och vuxna. Det krävs straffskärpningar och att kontrollerande beteende kriminaliseras. Därtill behöver stödet till kvinnojourerna bli mer långsiktigt.

Centerpartiet vill:

  • Skärpa straffen och kriminalisera kontrollerande beteende.
  • Öka stödet till kvinno- och tjejjourer – det behövs långsiktighet och ökade resurser.
  • Att elektronisk fotboja blir obligatoriskt vid kontaktförbud.
  • Stärka elevhälsovården för att snabbare upptäcka och bearbeta psykisk ohälsa.
  • Låta ungdomsmottagningarna utvecklas till en del i vårdkedjan för att främja psykisk hälsa.
  • Att förskola och skola ska arbeta normkritiskt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.