Natur och rekreation

Huddinge ska vara bäst i Stockholmsregionen på natur- och friluftsliv. Vi vill fortsätta att utveckla Huddinge som naturkommun och tillgängliggöra naturen för fler. Centerpartiet vill jobba med såväl naturreservaten som stadsmiljöerna - parker, stadsodling och grönstråk. Vi vill också utveckla och tillgängliggöra badplatser och säkerställa god vattenstatus för badbara sjöar. Jordbruken gynnar den biologiska mångfalden, friluftsliv och lokal matproduktion, därför ska vi värna kommunens arrendejordbruk.

Centerpartiet vill:

  • Behålla positionen son länets främsta friluftskommun
  • Öka möjligheterna till egen lokal matproduktion och stadsnära odling
  • Inrätta en naturskola så fler barn får komma ut i naturen och lära sig om miljön
  • Utveckla friluftsanläggningarna Flottsbro, Sundby och Visättra
  • Öka tillgängligheten till naturområden
  • Skapa öppna dagvattenstråk i Storängen
  • Införa lokala regler för biltvättning hemma
  • Bevara och fortsätta skydda kommunens naturområden och reservat
  • Sopsalta fler populära gång- och cykelvägar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.