Vision för Huddinge framåt

  • Rätt att bestämma själv. Centerpartiet tror på varje människas rätt att forma sin framtid och bestämma mer själv. Vi står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Alla ska få möjlighet att utvecklas oavsett vem man är och var man bor. Vi vill se mindre av myndigheters detaljstyrning och mer av människors egna val. Vi står för ordning och reda i kommunens ekonomi och vill effektivisera styrningen.
  • Ett hållbart samhälle. Vi vill bygga ett Huddinge som inte bara fungerar här och nu utan på lång sikt. Det handlar om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Att möta klimatutmaningen är en viktig målsättning för oss som kräver långsiktiga idéer och modiga beslut. Vi har framtidstro och vill att kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt.
  • Utbildning för alla. Vi ska ha en skola i världsklass. Kvalitet ska genomlysa alla skolans delar, från förskolan till högskolan. Oavsett kommunal eller fristående regi så ska elevernas utveckling vara i centrum. Skolan ska ha fokus på eleverna för det är där som vi kan göra skillnad för framtiden. Både den enskilde och samhället som helhet tjänar på att vi tidigt ger stöd till de barn som behöver det.
  • Hela kommunen ska leva. För Centerpartiet är det viktigt att hela kommunen ska leva och utvecklas. I Huddinge menar vi att kommunal service, livliga centrum och tillgång till jobb ska finnas oavsett var du än bor, från Vårby i väster till Drevviken i öster. Huddinge växer snabbt och alla delar av kommunen behöver prioriteras utifrån sina förutsättningar. När antalet invånare stiger måste också skola, omsorg och infrastruktur bygga ut i samma takt.