HANDLINGSKRAFT FÖR HUDDINGE

Vi vill ge varje människa kraften att bli sitt bästa jag och fritt välja väg i livet.

  • Skolan. Tillsammans kan vi lägga grunden för ett samhälle där individen får kraften att fatta sina egna beslut och nå sin fulla potential. Centerpartiet vill att varje barn ska få vara sig själv och ta plats. Att alla får lyckas i skolan är grunden till ett starkt samhälle. Det är dags för en skola på varje barns villkor - därför vill vi ge lärare och rektorer verktygen att möta alla barn. Det behövs fler lärare och fler mindre sammanhang i skolan. Vi vill utveckla stödet till människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), NPF-säkra alla kommunala skolor och hålla samman stödet till familjerna.
  • Trygghet. Trygga barn ger trygga samhällen. Barn på glid ska fångas upp och stöd ska finnas för de föräldrar som behöver det. Centerpartiet vill ta ett större ansvar för den som har blivit hemmasittare. Ungdomar som vill lämna gängen ska få stöd av samhället. De kriminella gängen ska motverkas med en ökad polisiär närvaro, trygghetskameror och trygghetsvärdar, och att vi jobbar med metoder som Sluta skjut. Tillsammans kan kommunen och civilsamhället bidra till ökad trygghet. I Huddinge ska inga utanförskapsområden finnas. Vi måste ta kampen mot destruktiva normer och stärka rättssamhället för att stoppa mäns våld mot kvinnor och det våld i nära relationer som drabbar både barn och vuxna.
  • Klimatet. Klimatförändringarna är vår tids stora kris att lösa. Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, minska utsläpp och gifter i miljön. Vi måste kunna hantera de extremväder som leder till återkommande översvämningar. Som invånare ska det vara lätt att göra rätt. Innovationskraften behövs för att möjliggöra den gröna omställningen. Centerpartiet vill ge vindkraft till Huddinge – därför föreslår vi en vindkraftpark och att fler ska kunna installera solceller på huset.
  • Rekreation. Friluftslivet ska göras tillgängligt och attraktivt för fler så att alla får må bra i naturen. Centerpartiet tar ansvar för rena och badbara sjöar. Det ska finnas levande landskap och mat i staden, därför värnar vi både arrendegårdar och stadsnära odling. Den biologiska mångfalden ska ha en given plats i staden när vi bygger cirkulärt, högt och i trä. När vi bygger framtidens Huddinge tar vi hänsyn till både människan och klimatet.
  • Din kommun. Hela Huddinge ska utvecklas samtidigt som vi värnar om de kvalitéer och olikheter som finns. Med kraft från de stora projekten i Flemingsberg och Kungens kurva vill vi skapa levande stadsmiljöer och nya mötesplatser i Skogås och Segeltorp liksom på fler platser i kommunen - stadsmiljöer där alla känner sig välkomna och får ta plats.
  • Företagande. Det är dags att göra plats för fler företag över hela Huddinge. Huddinge behöver 10000 fler jobb - så når vi en mer hållbar arbetspendling som underlättar för människor att få ihop livspusslet och får ett mer levande Huddinge. Centerpartiet förstår att ett nära och lokalt samarbete mellan näringsliv, politik, utbildning och civilsamhälle är helt avgörande för att bryta segregationen, skapa fler jobb och förbättra kommunens välfärd.
  • Hälsa & omsorg. Alldeles för många lider av psykisk ohälsa, därför vill vi stärka elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin liksom bryta den ofrivilliga ensamhet som många i dag lider av. I vår gröna kommun finns goda förutsättningar att utveckla det förebyggande folkhälsoarbetet så att fler får må bra. Människor som levt ett helt liv ska ha rätt att göra sina egna val. För att äldre ska kunna känna sig trygga vill vi höja kompetensen inom vård och omsorg, och att äldre ska möta färre olika kontakter och ett tryggt sammanhang.
  • Civilsamhälle. De ideella krafterna ska välkomnas och stödjas. Det är alla engagerade krafter i föreningslivet - inom idrott och kultur - som skapar de platser där Huddingeborna kan mötas. Därför vill Centerpartiet stärka föreningslivet med stöd, kompetens och gott samarbete så att fler kan få en meningsfull fritid. Så stärker vi gemenskapen och motverkar ensamheten.
  • Öppenhet. De människor som kommer till Sverige och Huddinge måste ges verktyg för att kunna jobba, bli aktiva samhällsmedborgare och bygga sin egen framtid. Vi tar kampen mot rasism, för HBTQIA-personers frihet och för jämställdhet mellan kvinnor och män. Centerpartiet är garanten mot extremism och populism - och för ett öppet samhälle.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.