LILLA ULVSÄTTRA BORTA FRÅN POLISENS LISTA MED OTRYGGA OMRÅDEN!

Arbetet för ett tryggare Järfälla börjar ge resultat. Polisen har meddelat att Lilla Ulvsättra tas bort från listan med utsatta områden. Ett viktigt steg i arbetet för att uppnå ett Järfälla utan utsatta områden.

Utsatta områden är geografiskt avgränsade platser med låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I flera år har Järfälla haft områden som betecknats som utsatta av polisen. Men tack vare ett målmedvetet arbete för att motverka detta både från polis och kommun så kan vi nu se resultat. Det är ett viktigt steg, men arbetet måste fortsätta. Centerpartiet har ambitionen att även det kvarvarande området på polisens lista av utsatta områden ska kunna lyftas inom några år.

– Det är mycket glädjande att Termovägen inte längre klassificeras om utsatt område. Det är ett viktigt steg mot ett tryggare och mer hållbart Järfälla, säger Aphram Melki som är kommunalråd med ansvar för frågor kring integration och trygghet.

Centerpartiet har länge arbetat för en tryggare kommun. Men det här är inte en framgång som får oss att vila på lagrarna, utan en framgång som gör att vi vill öka insatserna för att uppnå ett Järfälla där inget område klassificeras som otryggt.

https://youtu.be/ve0tN6XUeMM