Järfälla ska vara klimatneutralt 2030

När regeringen verkar ha kapitulerat inför klimatförändringarna och bestäm sig att hålla fast vid det förflutna, så är det upp till kommunerna i vårt land att ta ansvaret. Viable Cities samlar nu 23 kommuner som har som mål att bli klimatneutrala till 2030. Järfälla är en av dessa kommuner.

70 procent av utsläppen av växthusgaser görs från städer samtidigt som dessa enbart täcker tre procent av jordytan. I Sverige beräknas 93 procent av vår befolkning bo i områden som betecknas som städer år 2050. Därför är det viktigt att våra städer så snart som möjligt når klimatneutralitet, för det är där som effekten blir som störst och det är där vi kan få dem snabbaste resultaten.

– I samarbetet med Viable cities så lär vi oss av andra. Vi tar hjälp av forskning så klart, men också av de goda insatser som gjorts i andra kommuner och sammanhang. Målet med att uppnå klimatneutralitet för Järfälla kan tyckas som omöjligt, men tillsammans med myndigheter, högskolor, goda exempel och lite jävlar anamma så kommer Järfälla vara klimatneutralt 2030, säger Aphram Melki som är kommunalråd med ansvar för frågor som rör ett hållbart Järfälla.

Med ett COP 28 som kanske på många sätt var en besvikelse där inget tydligt besked om utfasning av fossila bränslen kom. Det faktum att det fortsatt satsas enorma summor på att projektera efter olja och gas. Att vi i Sverige har en regering som inte riktigt är vuxen att ta klimatfrågan på allvar. Det finns många skäl till att känna misstro till våra möjligheter till att uppnå målet med att inte låta medeltemperaturen på jorden öka med mer än 1,5 grader.

– Det är viktigt att vi inte låter rädslan för framtiden vara det som styr. Det finns aldrig något status quo som kommer hålla i all evighet. Vi kan välja att lyssna på vetenskapen eller att i slutändan drabbas av vår egen dumhet, konstaterar Aphram.