Järfälla tredje bästa miljökommun!

Järfälla kommun hamnar på pallplats när den bästa miljökommunen i landet ska koras. Sakta men säkert har Järfälla närmat sig en topplacering i landet. Förra årets fjärdeplats har nu förvandlats till en tredjeplats. Det är kvittot på ett målmedvetet och ihärdigt arbete för att göra den miljö som Järfällaborna vistas i till en av de bästa i landet.

Miljö och hållbarhet är frågor som berör oss alla och inte bara vi som lever här och nu. Dessa frågor är viktiga även för de generationer som kommer. Genom att vi överutnyttjar vår miljö så förstör vi för själva. Omställningen till ett hållbart samhälle är inte ett ”nice to have” utan ett vi faktiskt måste uppnå.

– Jag är mycket glad över den här rankingen. Den är ett kvitto på att de insatser vi gjort har haft effekt. Men vi är inte nöjda utan vi kommer fortsätta satsa på miljö och klimat - det är en ödesfråga för Järfälla, Sverige och hela världen, säger Aphram Melki, kommunalråd med ansvar för miljö, integration och trygghet, som länge drivit frågorna.

Vår kommun arbetar på flera plan på att förbättra miljön inom kommunen, men även när det gäller vår region och landet i stort. Det gör vi genom att skapa möjligheter för delningsekonomi, ekologiska varor, giftfri miljö, miljöanpassade transporter och biologisk mångfald. Ett strategiskt arbete har lett fram till att vi som kommun är i topp tre för hela landet.

Arbetet med miljö- och klimatfrågor är något som genomsyrar arbetet i hela kommunen, i alla kommunens verksamheter. Det är en kontinuerlig uppföljning från alla förvaltningar som gör att Järfälla tar steg för steg mot en bättre miljö och att vi även ska kunna uppnå vår del i målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder.

Det är Aktuell Hållbarhets årliga kommunenkät tillsammans med aktuell data från flera källor, bland annat, Vattenmyndigheten, SCB, SKR:s databas Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige som ligger till grund för rankingen av bästa miljökommun. Nytt för i år är att även de konsumtionsbaserade utsläppen har kartlagts.

Arbetet med att införa åtgärder inom området miljö- och klimat behöver också ske i vidare forum än enbart vår egna kommun. Av den anledningen finns Järfälla med i regionala initiativet Klimatarena Stockholm samt att vi nu också har skrivit under ett politiskt förankrat klimatkontrakt med Viable Cities. Järfälla har arbetat länge med klimatfrågor och var först i Sverige med att ta fram en koldioxidbudget.

- Med hjälp av ny teknik, konsekvent målstyrning och medvetna val kan vi bättre ta tillvara våra gemensamma resurser. Det är ett arbete som måste inkludera allt och alla för att vi ska nå målet om ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi är inte där ännu, men den här placeringen visar att Järfälla har tagit viktiga steg på vägen, avslutar Aphram.

Centerpartiet Järfälla