88 containerlägenheter ska byggas i Barkarby

88 lägenheter i ombyggda containrar

Det ska byggas 88 lägenheter i ombyggda containrar i Vålberga i Barkarby för att ge bostäder till till studenter och nyanlända med uppehållstillstånd. Marken ska hyras ut till företaget XLNT som producerar modulerna. Bygglovet är tillfälligt och gäller i tio år, med möjlig förlängning på fem år.

- Eftersom det redan finns kommunal teknik så kommer det att gå ganska snabbt och det kommer inte att kosta kommunen särskilt mycket, säger Aphram Melki (C), ordförande i miljö- och bygglovsnämnden.

Aphram säger att målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt blanda studenter, unga och nyanlända i gemensamma boenden.