Ytterligare bygglov för parhus i Kallhäll

Ett nytt bygglov har beviljats i Kallhälls villastad

 

I Järfälla tidning, nr 2, 14 januari - 20 januari berättas det om att det blev stora protester i Kallhäll villastad när kommunen gav bygglov för parhus på en tomt i fjol. Nu har ännu ett bygglov beviljats på samma tomt, något även Järfälla kultur kritiserar.

- Jag vill vara tydlig med att dessa beslut är på intet sätt prejudicerande för resten av villastaden. Vi kommer vid varje tillfälle noga väga kulturaspekterna för varje fastighet innan bygglov ges. Vad jag vet så finns inga fler ansökningar just nu, säger Aphram Melki (C), ordförande i miljö- och bygglovsnämnden.