Vill tvinga bort skytteklubbar

Lövsta skjutbana fortsätter att vara en het potatis.

Lövsta skjutbana fortsätter att vara en het potatis. Nu vill Järfälla kommun tvinga bort skytteklubbarna - igen.
– Placeringen av skjutbanan är inte idealisk. Den tangerar både naturreservatet och bostadsbebyggelse, säger Aphram Melki (C), ordförande i miljö- och bygglovsnämnden.

På tisdagen klubbade miljö- och bygglovsnämnden ett annat beslut, nämligen att ålägga klubbarna ett försiktighetsmått. I klarspråk innebär det att skytteföreningarna måste se till att en bullernivå på 60 decibel i närliggande grönområdet inte överskrids.

– Att bygga bort bullret kommer att vara förknippat med väldigt stora kostnader. Vi hoppas att de på så sätt hellre vill hitta en annan plats, säger Aphram Melki.