Den 5 april invigdes en finsk profil på Lönnens äldreboende

Service på finska, finsk mat och utflykter med finsk prägel.

Centerpartiet i Järfälla har länge drivit frågan om andra språk än svenska på våra äldreboenden och nu är det verklighet! På Lönnens äldreboende invigdes den 5 april en ny satsning på en finsk profil med språk, mat och kultur för boende med finsk bakgrund. När man är gammal och sjuk händer det nämligen ofta att man glömmer det ”nya” språket.

I lokaltidningen Mitti Järfälla, tisdagen 11 april, nr 15, berättas det om äldreboenden Lönnen nu har en finsk profil som innebär service på finska, finsk mat och utflykter på finska.
Ungefär elva procent av Järfällas befolkning har finsk anknytning. Många kom hit när industrierna behövde arbetskraft på 60- och 70-talet och har nu kommit i pensionsålder.

Den finska profilen innebär att det ska finnas finsktalande personal på plats på dagarna. Dessutom ska Lönnens kock laga finsk mat några dagar i veckan, och de boende ska ha tillgång till finsk tv.
Fler liknande profilområden kan komma på tal framöver till exempel på arabiska och persiska som har liknande behov.