Nu ska bällstaån rensas!

Politikerna ska rensa Bällstaån

I lokaltidningen Järfälla tidning 8 april - 14 april nr 14, berättas det om att nu ska politikerna rensa Bällstaån. Nu ska politiker från Järfälla, Sundbyberg, Stockholm och Solna, som ån rinner igenom, komma överens om vilka åtgärder som behövs.
Vår gruppledare och ordförande i miljö- och bygglovsnämnden Aphram Melki säger:
- Vi har i många år haft en tjänstemannagrupp som har jobbat med Bällstaån. Frågan vi lyfter är hur vi gör nu. I september planerar Järfälla, som drabbats värst av översvämningarna, ta emot de andra kommunerna för att presentera konkreta åtgärder och kostnadsförslag.