Ny Facebook annons om en ny fristående skola på Söderhöjden som rullade 4 - 11 april

Ny Facebookannons om en ny fristående skola på Söderhöjden

Boendesegregationen är huvudorskaken till att klasser inte blandas. Vi i Centerpartiet anser att valfriheten kombinerad med kvalitetskrav minskar segregationen, därför har vi i koalitionen arbetat för att etablera en ny fristående skola från F-årskurs 6 på Söderhöjden med plats för 420 elever och med utvecklingsmöjligheter till en högstadieskola.

”Denna etablering ökar valfriheten och kvalitén och bidrar till en bättre integration och ökar attraktionskraften på Söderhöjden”, säger Aphram Melki, kommunalråd för Centerpartiet i Järfälla.