vÅR REPLIK PÅ INSÄNDAREN "vARFÖR GÖRS INGET ÅT ALLA LÄGREN" DEN 14 MARS

Replik "Ändra lagen - snabba på processen

Hurra! Centerpartiet i Järfälla fick in sin replik på insändaren "Varför görs inget åt alla lägren" den 14 mars, i lokaltidningen Mitt Järfälla nr 13, 28 mars.