Järfälla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Igelbäcken kan bli nytt naturreservat

Igelbäcken kan bli nytt naturreservat

Aphram Melki, kommunalråd (C)

Kommunstyrelsen har äntligen beslutat att göra Igelbäcken till ett naturreservat. Centerpartiets fleråriga arbete har blivit verklighet.

Den 9 april beslöt Järfällas kommunstyrelse att bifalla förslaget om naturreservatsbildning av Igelbäcken. Området sträcker sig över kommungränserna, och i våra angränsande kommuner är området naturreservatsskyddat sedan tidigare.

Centerpartiet i Järfälla har i flera år drivit för att bilda naturreservatet Igelbäcken. Det är en av flera gröna satsningar vi gjort och fortsätter arbeta för nu och efter valet.
- Naturreservatsbildandet ligger i linje med vår gröna och hållbara politik. Järfällas grönområden måste bevaras för framtidens generationer, säger Aphram Melki, ordförande i Miljö- & bygglovsnämnden.

Nu ska förslaget skickas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Se filmen för att höra mer om beslutet!