Igelbäcken kan bli nytt naturreservat

Kommunstyrelsen har äntligen beslutat att göra Igelbäcken till ett naturreservat. Centerpartiets fleråriga arbete har blivit verklighet.

Den 9 april beslöt Järfällas kommunstyrelse att bifalla förslaget om naturreservatsbildning av Igelbäcken. Området sträcker sig över kommungränserna, och i våra angränsande kommuner är området naturreservatsskyddat sedan tidigare.

Centerpartiet i Järfälla har i flera år drivit för att bilda naturreservatet Igelbäcken. Det är en av flera gröna satsningar vi gjort och fortsätter arbeta för nu och efter valet.
- Naturreservatsbildandet ligger i linje med vår gröna och hållbara politik. Järfällas grönområden måste bevaras för framtidens generationer, säger Aphram Melki, ordförande i Miljö- & bygglovsnämnden.

Nu ska förslaget skickas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Se filmen för att höra mer om beslutet!