Ny plats föreslås för ungdomsKaféet

En ny plats för ungdomskaféet har föreslagits men kommunen ska samtidigt fortsätta att utreda andra alternativ skriver JärfällaDirekt. Torsten Friberg (C) ordförande i Kultur-, demokrati-, och fritidsnämnnden intervjuas i artikeln.

Foto: Mikael Andersson, JärfällaDirekt

Läs artikeln här