"Det fria skolvalet behöver justeras för att göra det mer rättvist"

Allt fler elever i Järfälla lämnar skolan utan grundläggande behörighet. "Vi vill införa ett nytt antagningssystem för att göra skolvalet mer tillgängligt”, säger Aphram Melki, gruppledare och kommunalråd i Järfälla.

Det fria skolvalet infördes för snart trettio år sedan. Valet ger barn och ungdomar möjligheten att själv välja vilken skola hen vill börja studera på oberoende av förälders plånbok eller postort.

Färsk statistik visar dock att av högsdadieeleverna som gick ut årskurs 9 i Järfälla läsåret 2018/2019 uppnådde bara 77 procent kunskaps kraven i alla ämnen. Det är en låg siffra jämfört med till
exempel Lidingö där 90 procent av uppnådde motsvarande krav.

”Siffrorna visar på en alldeles för stor klyfta mellan olika skolor i Stockholmsområdet. Vi har under lång tid velat stänga Tallbohovskolan – en skola som präglats av stor segregation inom elevuppsättningen. Uppdelningen har varit förödande för skolresultaten. Nu har vi fått kommunen att besluta om en nedstängning," säger Aphram Melki.

Var tredje elev i utsatta områden går ut högstadiet utan grundläggande behörighet till gymnasiet. Konsekvensen blir att ungdomar hamnar utanför den traditionella studiebanan till en trygg etablering på arbetsmarknaden.

”Det är på tiden att skolvalet reformeras. Därför vill jag införa ett nytt gemensamt antagningssystem där information om olika skolor i regionen tillgänglig för jämförelse. Dessutom måste vi helt ta bort möjligheten för föräldrar att ställa sina barn i skolkö från födseln.”

Centerpartiet vill ersätta dagens kö med en tidsbegränsad ansökningsperiod på ett år före skolstart.

”Det fria skolvalet är här för att stanna men det behöver justeras för att göra valet mer rättvist”.