TOBIAS CRONSELL: skapa möjligheter för nya lösningar

Tobias är friluftsmänniska och lärare i retorik, svenska och historia. Han ger ett intryck av att vara fysiskt stark och väldigt intellektuell. Hans intresse för politik väcktes redan i unga år då han genom en granne fick inblick i svårigheterna som människor med funktionsnedsättningar ständigt står inför. Den lärdomen bär han fortfarande med sig och vill genom sitt engagemang politiskt skapa möjligheter för de som på något sätt befinner sig utanför. Det kan handla om att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden, invandrare till att integreras eller att riva ned det som hindrar äldre eller funktionsnedsatta att få tillgång till samhället.

Uppvuxen i Örebro och med sejourer i Göteborg och Helsingborg på grund av studier och arbete så gick flyttlasset 2014 till Stockholm. Anledningen till att valet föll på Järfälla och Kallhäll var närheten till naturen. Här tog han genast kontakt med Centerpartiet för att kunna vara med och påverka. Att han engagerar sig i Centerpartiet beror delvis på morfar, en bonde från Småland, men framför allt för att Centerns hjärtefrågor rimmar väl med hans egna; miljö, entreprenörskap och utbildning.

Tobias ser förbättrade möjligheter för utbildning, nya företag och entreprenörer som en nyckel för att lösa samhällets stora utmaningar; miljö, klimat och integration. ”Som politiker vill jag skapa bättre förutsättningar för individer att skapa en framtid!” Utan möten med det man inte känner till så kan en invandrare inte lära sig språket. Utan ett samhälle som är öppet för nya idéer kan inte entreprenörer blomstra. ”Vi måste bli bättre på att skapa kontaktytor i vårt samhälle som hjälper invandrare att integreras och ett samhälle som bär fram idéer till fungerande verksamheter” menar han.

Vid sidan av hans engagemang för människor som exkluderas från samhället på grund av funktionsnedsättningar eller andra hämmande förutsättningar, så var det krisen i början av 90-talet som startade hans politiska engagemang. Lärdomarna från slutet för det storskaliga samhällsbyggandet, var att lösningar måste grunda sig i det småskaliga, i det som ligger nära de människor det berör. ”Ett samhälle som inte är nära medborgarna kommer stänga in dem!” Det är därför han tycker sitt arbete som ledamot i Kompetensnämnden är så viktigt.

Bild och Text av Mikael Rörseth