INTE LÄNGRE NÅGON öppen drogscen i Järfälla

Järfälla kommun har sedan 2018 arbetat intensivt tillsammans med Lokalpolisområde Järfälla för att med olika åtgärder få bort den öppna droghandeln som under åren skapat otrygghet runt Jakobsbergs centrum och Jakobsbergs station. Nu är områdets klassning som öppen drogscen borttagen.

Medborgardialoger har tidigare visat på stor otrygghet kring stationsområdet i Jakobsberg. Polisen och kommunen har tillsammans genomfört flertalet synlighetsinsatser och polisen har även under åren arbetat riktat mot narkotikaproblematiken och beslutat om samt monterat kameror på platsen. Centerpartiet och Aphram Melki har under denna och föregående mandatperiod arbetat hårt från politiskt håll för att detta ska bli verklighet.

Exempel på lyckade samverkansinsatser som gett detta resultat är gemensamma lägesbildsmöten, uppstartsmöten för yttre resurser i området och ett gott samarbete med kollektivtrafiken är. I grunden ligger också det medborgarlöfte som kommunen och polisen enats om och som bland annat inneburit ökad synlighet samt att vissa riktade insatser.

Följande insatser har visat sig vara extra värdefulla. Bland annat har en otrygg plats i centrala Jakobsberg återtagits genom att kommunal verksamhet flyttat dit. Vidare har det gjorts så enkla insatser som att till exempel bättre städning och borttagning av klotter har haft effekt. Parterna har dessutom använts sig av situationell brottsprevention med hjälp av med bland annat kameror och ordningsvakter.

– Att Jakobsbergs centrala delar inte längre ses som en öppen drogscen är ett viktigt steg i arbetet för ett tryggare Järfälla. Det här är en bekräftelse på att vårt arbete fungerar. Det är ett arbete som vi nu ska fortsätta att utveckla i nära samverkan med polisen, civilsamhället och andra aktörer för att öka tryggheten i hela vår kommun, säger Aphram Melki (C) kommunalråd och förste vice ordförande kommunstyrelsen.

Dessutom har Järfälla kommun under nuvarande styre initierat ytterligare åtgärder för att öka tryggheten i kommunen. Centerpartiet har arbetat för att det bland annat ska införas mobila trygghetsteam. Dessa team som i tillägg till sin väktarutbildning även har en utökad trygghetskompetens som gör de mer lämpliga att arbeta proaktivt. Sedan den 1 mars så finns nu dessa trygghetsteam på plats i vår kommun.

Centerpartiet Järfälla