Maria Lillieroth blir ordförande i funktionsrättsrådet

På det senaste mötet för Kommunstyrelsen så togs beslut om att utse Maria Lillieroth till ordföranden för det nya Funktionsrättsrådet. Ett råd som är tänkt att öka kunskapen i kommunen gällande frågor om inkludering och tillgänglighet. Centerpartiet vill att kommunen blir än mer inkluderande så att fler människor med funktionsnedsättningar känner sig medräknade.

Det som är självklart och lätt för en människa kan vara ett oöverstigligt hinder för en annan. Därför är det viktigt att funktionsrättsrådet nu kommit till stånd och att det fått en så kompetent ordförande i dessa frågor. Centerpartiet är drivande för social hållbarhet för alla. Bara för att du har en medfödd funktionsnedsättning eller att du på grund av ålder eller olycka får en, så ska du inte bli exkluderad. Problemet är att den som inte har en funktionsnedsättning har svårt att se vad som exkluderar.

"Oavsett vilken funktionsnedsättning du har, synlig eller osynlig, så ska du känna att dina frågor är viktiga!" säger Maria Lillieroth. " Jag är glad, stolt och tacksam att bli utsedd till ordförande i funktionsrättsrådet. Jag hoppas att vi tillsammans med funktionshindersorganisationerna kan skapa en levande dialog. En dialog som leder till nya idéer och lösningar för ett Järfälla som präglas av lyhördhet, tillgänglighet och konkreta resultat. Ett sådant Järfälla gynnar oss alla!”

Centerpartiet Järfälla