Årets Cykelprestation 2023 tilldelas Järfälla

Årets cykelprestation

Gustav Hemming (C), infrastrukturregionråd, Region Stockholm delade ut priset till Nina Karlsson, Järfälla kommuns bygg- och miljödirektör och Torsten Friberg (C), ordförande i Järfällas kultur-, demokrati- och fritidsnämnd.

Järfälla kommun har vunnit Årets Cykelprestation för första gången. Det idoga arbetet för att förbättra förutsättningarna för cyklande här i kommunen ger lön för mödan. Lönen handlar inte bara om att kommunen får ett pris utan mer för att arbetet gör Järfälla till en mer miljövänlig och hälsosammare kommun.

Centerpartiet, både i Järfälla och i regionen i stort, har länge arbetat för att cyklandet i kommunen både ska öka och bli tryggare. Region Stockholm har en plan för att öka resandet med hjälp av cykeln, då ett ökat cyklande är en viktig del för att vi ska kunna förbättra både klimat och miljö. Dessutom har det andra fördelar som en förbättrad folkhälsa i en tid då många människor sitter still mer än någonsin. För att kunna uppnå detta behöver cykelvägar utvecklas och det behöver dessutom byggas nya både inom och mellan kommunerna.

- Det har visat sig att bara människor får förutsättning att använda cykeln så gör man så. I Järfälla har vi arbetat hårt för att det ska gå att cykla långa sträckor utan att behöva göra det mitt bland bilar, bussar och lastbilar. Genom arbetet kan allt fler byta bilen mot cykeln för att ta sig till jobbet. Med nya vägar, som dessutom ofta är farbara på vintern, samt med cykelgarage och bättre cykelställ vid pendeltågen så har det blivit både smartare och tryggare att ta cykeln. Priset i all ära, det är åtgärderna i sig som gör att Järfälla och dess invånare är att gratulera, säger en glad Torsten Friberg från Centerpartiet i Järfälla.

Regionens motivering löd som följer;

”Utmärkelsen Årets cykelprestation 2023 går till Järfälla kommun för ett långsiktigt, ambitiöst och målmedvetet arbete med att förbättra förutsättningarna för cykling i kommunen och regionen. Järfälla har under det gångna året bidragit till att utveckla regionens cykelförutsättningar bland annat genom att bygga ut 15 kilometer av det regionala cykelvägnätet. Järfälla utmärker sig också genom att satsa på nya cykelparkeringslösningar som främjar kombinationsresor och skapar möjligheter för fler att välja cykeln.”