Baggeby - Bodal - Larsberg

Vi är det lokala partiet i din stadsdel! Vi finns nära dig och vill lyssna på dina förslag. Vi värnar om grönskan och promenadstråket längs kusten i Baggeby, Bodal och Larsberg.

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor i Larsberg, Baggeby eller Bodal? Skriv till någon av vår kontaktpersoner.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill:

  • Verka för att färdigställa ”missing link” i bryggpromenad mellan Larsberg och Lidingöbron.
  • Förbättra entrén till Larsberg från betong och hårdgjord yta till grönska, handel och boende. Bilparkering under jord - människor och grönska över!
  • Gynna mer närservice vid våra torg och närcentrum.
  • Säkra fler laddstolpar i våra stadsdelar.

Filip Svartengren, Larsberg
Mejla Filip

"Larsberg är en väldigt trevlig stadsdel med plats för alla. Det bästa är våran fina park samt den otroliga utsikten över Lilla Värtan!"

Johan Zethrin, Baggeby
Mejla Johan

”Ett levande näringsliv på Baggeby torg är avgörande för ett trivsamt närcentrum i vår stadsdel.”


Per-Olov Zethrin, Larsberg
Mejla Per-Olov

Larsberg - stadsdelen med enastående utsikt

Larsberg sett från Bergsätra i april 1968. AGA-station i förgrunden. Foto: Sten Schüssler


Området Larsberg är uppkallat efter fabrikör Lars Fresk (1758-1830) som ägde Elfviks gård där han drev en textilfabrik. Fresk var också uppehovsman till broförbindelsen mellan Larsbergs Brygga och Lidingö Bro år 1803.

I mitten på 1950-talet köpte John Mattson Fastighets AB markområdet Larsberg med syfte att bygga ett område med flerbostadshus. 1963 godkändes byggplanerna för bostadsområdet som ritades av Lidingöarkitekten Bengt Gate. Mellan 1967-1970 färdigställdes 16 fastigheter med över 1000 bostäder. Bebyggelsen har därefter kompletterats med ytterligare bostäder.

I samband med projekteringen av Larsberg donerade John Mattson herrgårdsbyggnaden Bodals gård till Lidingö stad. Byggnaden är den enda som blev kvar av lantbruksgården när Larsbergs flerbostadsområde hade uppförts och ingår idag som en del av Carl Malmstensskolan i Larsberg.

Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.