Dalénum - Mölna - Bergsätra

Vi är det lokala partiet för dig! Vi finns nära dig och vill lyssna på dina förslag. Vi har kämpat för utvidgade naturreservat och bättre vattenkvalitet i Kottlasjön, som vi nu ser resultat från!

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor i Dalénum? Skriv till våra kontaktpersoner.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill:

  • Utöka naturreservatet och skydda Mölna ängar, då skyddar vi en grön kil från Lilla Värtan i söder ända till Elfvik i norr.
  • Fortsätta arbetet för bättre vattenkvalité i Kottlasjön.
  • Utreda gångtunnel under Södra Kungsvägen för säkrare trafikmiljö vid Skärsätra station.
  • Sätta upp fler laddstolpar i våra stadsdelar.

Markku Reinikainen, Dalénum
Mejla Markku

"Flyttade hit 2016 och har trivts fantastiskt bra från dag ett. Dalénum kombinerar modernt boende med närhet till natur!"


Bernt Flodmark, Mölna
Mejla Bernt

"Född och uppväxt i Skärsätra. Gick med i Centerpartiet i början av 70-talet och har sedan dess varit aktiv i kommunpolitiken på Lidingö. Skolan, omsorgen och fritidsfrågor är mina intressen."

Från betesmark och industrialisering till elegant bostadsområde

AGA-tomten c:a 1936 sedd från nordväst. Fabrikstomten expanderade senare fram till vägen i bildens vänstra kant. Foto: AGA:s arkiv.


Dalénum är den plats på Lidingö som kanske har genomgått den allra största förändringen i stadsplaneringen, en förändring som i hög grad speglar hela samhällets utveckling under de senaste två århundradena. Marken där Dalénum nu ligger var på 1800-talet betesmark för boskapen på Skärsätra gård. År 1911 köpte AB Gasaccumulator 60 000 kvadratmeter av marken. Företaget växte så det knakade och hade stort behov av stora arealer. Sjöläge och närheten till Stockholm bidrog till att etableringen av industrin placerades just här.

År 1912 hade Gasaccumulator redan hunnit uppföra fyra industribyggnader på marken. Där arbetade 150 personer. Företaget bytte namn till AGA och expansionen fortsatte. Ytterligare fem tomter längre österut, köptes in. Här bedrevs AGA:s verkstadsepok fram till 1982 då tomt och byggnader såldes till Skandia Fastigheter. AGA blev därefter hyresgäst fram till 2020. 2007 köpte byggnadsentreprenören JM AB tomt och fastigheter i syfte att exploatera marken för drygt 1100 bostäder. Byggarbetet inleddes i december 2010 och beräknas stå klart under 2022.

Utöver bostäderna har JM byggt äldreboendet Agadir och anlagt den rymliga kajen samt tre parkområden. Dalénum kan med fog sägas vara ett mycket attraktivt bostadsområde på Lidingö.
Vad tycker du om Dalénumområdet? Vad är bra, vad kan bli bättre? Låt oss få veta vad du tycker!

Skicka gärna ett mail till Centerpartiet Lidingö fredrik.vonmatern@centerpartiet.se

Bild

Text: Ibb Jessen. Foto: Lidingö Hembygdsförening.
Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening genom att gå in på www.lidingohembygd.se eller maila info@lidingohembygd.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.