Högsätra - Kottla - Skärsätra

Vi är det lokala partiet i din stadsdel! Vi finns nära dig och vill lyssna på dina förslag. Vi har kämpat för utvidgade naturreservat och bättre vattenkvalitet i Kottlasjön, som vi nu ser resultat på!

Har du synpunkter på vad vi ska driva för frågor i Högsätra, Kottla eller Skärsätra? Skriv till vår kontaktperson.

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill:

  • Utöka naturreservatet i Mölna Ängar och fortsätta förbättra vattenkvaliteten i Kottlasjön.
  • Värna stranden vid Kottla och möjliggör faciliteter som toaletter.
  • Värna och skapa blomsterängar i våra stadsdelar.
  • Utveckla Högsätra idrottscampus med fler idrottshallar och möjlighet för spontanidrott med t ex ett välutrustat utegym.
  • Utreda att anlägga gångtunnel under Södra Kungsvägen vid Skärsätra station.

Bror Wahlsteen, Skärsätra
Mejla Bror

"I Skärsätra så är det nära till allt! Handla i Larsberg, fika på Långängen, bada i Brevik eller Kottla. En riktig 15 minuters-stadsdel. En Centern-stadsdel!"

Lilian Becker, Kottla
Mejla Lilian

"Här i Kottla finns kedjehus i två våningar som är välanpassade både till natur och omgivande bebyggelse. Det är nära till kollektivtrafiken, vi har Lidingöbanan och buss 201. Skärsätra skola ligger alldeles intill vilket passar barnfamiljerna i område men för mig så betyder närheten till naturen med vackra gångstigar och badplatser mest!"


Bernt Flodmark, Mölna
Mejla Bernt

"Född och uppväxt i Skärsätra. Gick med i Centerpartiet i början av 70-talet och har sedan dess varit aktiv i kommunpolitiken på Lidingö. Skolan, omsorgen och fritidsfrågor är mina intressen."

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.