Nytt lyssnande ledarskap

Centerpartiet Lidingö vill se ordning och reda i kommunens ekonomi och en stärkt demokrati med dialog med Lidingöborna även mellan valen. Vi vill:

 • Stoppa slöseriet i stadsplaneringen där tiotals miljoner slösats bort i utvecklingen av Centrum utan att något hänt
 • Effektivisera den politiska ledningen med färre kommunalråd och lägre arvode
 • Fler och djupare dialoger med möjlighet för Lidingöbor att påverka utvecklingen mellan valen

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Ordning och reda i ekonomin

Vi ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen, inte slösa bort Lidingöbornas skattemedel på stadsbyggnadsprojekt som inte förverkligas, på för många kommunalråd, för höga arvoden till toppolitiker eller snabbcykelbanor som inte behövs. Vår uppgift är att säkra att Lidingöbornas skattemedel används där de bäst behövs för Lidingöborna. Vi vill:

 • Sluta slösa i stadsplanering – genom breda överenskommelser får vi stadsbyggnadsprojekt som håller över tid.
 • Prioritera kvalité och utveckling av skola och omsorg före ytterligare skattesänkningar.
 • Stoppa avgiftshöjningar inom kultur och idrott, möjlighet för deltagande ska inte vara en ekonomisk fråga.
 • Prioritera ett gott företagsklimat på ön, det är genom fler företag som startar och växer som våra gemensamma skatteintäkter kan öka.
 • Minska antalet kommunalråd från dagens fyra till max två.
 • Sänka arvodet för toppolitikerna där ingen av kommunens politiker ska tjäna mer än en riksdagsledamot (Kommunstyrelsens ordförandes arvode är idag på 94 250 kr/mån medan en riksdagsledamot har arvode på 71 500 kr/mån).

Samarbete - inte maktkamp

Vi vill ha ett lyssnande ledarskap på riktigt, som för en uppriktig dialog med Lidingöborna även mellan valen. Där Lidingöborna faktiskt kan påverka innehållet exempelvis i utvecklingen av deras stadsdel. Med verklig dialog får vi bättre beslut. Vi vill:

 • Genomföra medborgardialog även i komplexa frågor, som till exempel stadsbyggnadsfrågor och detaljplaner för att fånga upp smarta förslag från Lidingöborna.
 • Införa möjlighet för medborgarförslag i kommunen.
 • Införa en mer decentraliserad styrmodell där motivation ökar hos stadens personal.
 • Inför regelbundna träffar för gruppledare från samtliga partier med dialog om kommande ärenden för att tidigt kunna fånga in synpunkter och anpassa förslag för att uppnå bästa beslut och bred enighet.

Läs hela vårt valprogram för 2022-2026 här. , 8.1 MB.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.