• / Kommunvalsomröstning

Kandidater - Kommunvalet

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Patrik Buddgård
Gruppledare, ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Tor von Sydow
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson näringsliv, ledamot Kommunfullmäktige och kommunstyrel...