För en kyrka som ställer upp för dig

Låt kyrkan på ön vara en levande mötesplats. Där du och jag är välkomna, precis som vi är!

Centerpartiet vill att kyrkan ska beröra människor. Vi vill att kyrkan ska vara nära i fest och vardag, och förmedla hopp och inspiration till dig som bor på Lidingö.

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet har sedan valet 2021 4 ledamöter i kyrkofullmäktige. Vi vill arbeta för

En kyrka som låter dig växa

 • Med gudstjänster och möten där vi församlingsbor är delaktiga och medskapande,
 • Med samtal om värderingar, förhållningssätt, etik och livsstil,
 • Där det finns plats för alla åldrar att utvecklas i gemenskap,
 • Där konfirmation, körverksamhet, orgelskola, barnverksamhet och social gemenskap erbjuds kostnadsfritt även i fortsättningen
 • Där kyrkans digitala kanaler uppgraderas, med stöd av god teknisk utrustning och god kompetens,
 • Där det finns utrymme för en mångfald av uttryck och skaparkraft.

En kyrka som ställer upp för dig

 • Där den diakonala uppgiften, stöd till människor i nöd, prioriteras
 • Där kyrkan hjälper oss att hjälpa varandra
 • Där ensamhet och social utsatthet motverkas
 • Den som har svårt att komma ut själv, kan få hjälp med skjuts till gudstjänsten,
 • Där det finns möjlighet till enskilt samtalsstöd
 • Där vi får möjlighet att visa solidaritet även utanför vårt lands gränser

En kyrka som utvecklas hållbart

 • Där vi hushållar med kyrkans resurser och tillgångar,
 • Med en miljö- inköps- och resepolicy som hjälper oss fatta hållbara beslut,
 • Där vi bryter fossilberoendet och öppnar för alternativa energikällor
 • Där vi vårdar vårt kulturarv, kyrkogård och kyrkobyggnader, för framtida generationer.

En kyrka som äger mindre men gör mer

 • Där vi alltid prioriterar verksamhet för människor framför att äga och underhålla fastigheter,
 • Där underhållskostnaderna minskas genom försäljning av Breviks prästgård och av själva bostadshuset i Grönsta,
 • Där samarbetet med Ansgarskyrkan i Lidingö Centrum, ökar.
 • Där kyrkans verksamhet kan bedrivas där människor lever och bor, till exempel i Bodal.
 • Där vi ser över hur kyrkans lokaler kan användas på ett effektivt och hållbart sätt.

En öppen och demokratisk folkkyrka där du behövs och känner dig välkommen precis som du är

Där vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering och för alla människors lika värde,
Där församlingsbor och anställda hjälps åt att skapa en levande församling,
Där församlingen är en självklar del av lokalsamhället, och vi samarbetar med Lidingö stad och föreningsverksamheten på ön.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.