Våra kyrkopolitiker

Centerpartiet fick 11,85 procent av väljarstödet i kyrkovalet 2021. Det innebär att vi har fyra ledamöter i kyrkofullmäktige. Nedan kan du se våra ledamöter 2022-2025:

Ingrid Jarnryd, Högberga - ledamot

Kyrkan på Lidingö, det är du och jag. Alla ska vara välkomna och det finns en uppgift för var och en. Du ska finna stöd, uppmuntran, medmänsklig förståelse och kreativ utveckling i kyrkan.

Magnus Magnusson, Herserud - ledamot

Församlingen ska sprida kunskap om kyrkan som en viktig kulturbärare i vårt samhälle.


Christina Wahlström, Killinge - ledamot

Jag vill att kyrkan ska ge stöd till de som har det svårast i samhället. Diakonin är viktig!

Kent Ivarsson, Mosstorp - ledamot

Konfirmationen är en viktig del i ungas uppväxt. Därför viktigt att den fortsätter vara gratis!

Bernt Flodmark, Skärsätra - ersättare

Kyrkan har mycket att erbjuda oss som söker gemenskap och glädje. Själv tycker jag att det är givande att besöka en kyrka för att få träffa andra människor eller att tänka på allt som varit men inte finns längre. Det händer ju mycket i samhället som faller i glömska om man inte stannar upp och låter tankarna få styra.

Anna Lagergren, Näset - ersättare

Kyrkan är mer än bara dop, bröllop och begravningar och kan erbjuda så mycket för oss alla utöver det. Jag vill satsa på den viktiga diakoniverksamheten som i pandemins spår får fortsätta hjälpa och stötta ensamma och utsatta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.