Företagande

Bild

Ett företagsamt Lidingö är en grundförutsättning för småstadskänsla

Näringslivet på Lidingö är helt avgörande för att nå den småstadskänsla som vi i Centerpartiet brinner för med småskalig miljö och levande närcentrum över hela ön. Vi delar helt Lidingö näringslivs vision om 15-min-staden, där vi på ett hållbart sätt ska kunna nå allt vi behöver inom 15 minuter så som jobb, service, handel, fritid och kultur.

Lidingö är en företagsam kommun. Vi vill fortsätta stärka Lidingös näringsliv och få fler i regionen att upptäcka vad Lidingö har att erbjuda. Vi vill skapa en Lidingövecka som kan inspirera fler Lidingöbor att handla lokalt samt locka in nya kunder till Lidingö.

Det är företagen, och framförallt de små, som skapar arbetstillfällen och därmed skatteinkomsterna till kommunen som gör att vi kan förbättra välfärden. Utan företagen stannar Lidingö. Vi vill göra det lättare att driva företag i kommunen, det ska vara enkelt att få hjälp av kommunen, handläggningstiderna ska vara korta och staden ska i samarbete med näringslivet kartlägga behov och skapa möjligheter för att lösa lokalbehov för företagande. Vi vill:

 • Arbeta för att förverkliga visionen om 15-min-staden med lokal närservice där du kan nå det du behöver inom 15 min (se mer under avsnitt stadsbyggnad).
 • Införa Lidingöveckan med aktiviteter från Lidingös handlare, lokal marknad, Skansen-tåg, kulturliv, scen med uppträdande, pop-up-butiker och eventaktiviteter med föreningslivet. Festivalen ska vara ett samarrangemang mellan staden, näringsliv och civilsamhälle.
 • Kartlägga lokalbehovet för det lokala näringslivet och ta fram förslag på platser för utveckling av exempelvis lager och småindustri för exempelvis hantverkare, e-handel med flera.
 • Tillåta och uppmuntra pop-up-butiker på lämpliga platser där människor rör sig. Så kan näringslivet synas på ön och våra lokala stadsdelar få tillfälliga tillskott av handel.
 • Uppmuntra torghandel på lokala stadsdelscentrum, exempelvis genom rabatterade tillstånd.
 • Satsa på sommarjobb för unga både i kommunen och i samarbete med näringslivet.
 • Införa sommarlovsentreprenörer, ett sätt för unga att få prova på företagande med vägledning på sommaren vilket samtidigt ger mervärde till samhället.
 • Fortsätta med Ung företagsamhet på Hersby gymnasium i nära samarbete med näringslivet.
 • Införa servicegaranti på serveringstillstånd och bygglov.
 • Initiera ett arbete för att minska handläggningstiderna för bygglov och serveringstillstånd.
 • Underlätta för små företag att delta i stadens upphandlingar.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Michael Lagerkvist
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.