Förskola

Bild

Stimulerande förskola med utbildad personal och lust att lära

I förskolan läggs till stor del grunden för barnens lärande genom hela livet. Små barn har behov av småskaliga miljöer med små grupper för att kunna skapa starka anknytningar till ett fåtal personer. Dessa anknytningar är viktiga i barns utveckling till trygga individer senare i livet. För att nå en god miljö i förskolan krävs utbildad personal och stimulerande miljöer. Vi vill:

  • Genomföra kompetenslyft i förskolan för att höja andelen behöriga förskolelärare samt andelen utbildade barnskötare.
  • Utgå från Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek i verksamheten, för barn mellan ett och tre år ska det vara sex till tolv barn per grupp samt för barn mellan fyra och fem år nio till 15 barn per grupp.
  • Ha en hög personaltäthet för att säkerställa att varje barn får sina behov tillgodosedda.
  • Stärka den socioekonomisk pengen för att säkerställa likvärdigheten i förskolan och samma möjligheter för alla barn.
  • Skapa stimulerande miljö på förskolorna som lockar till lärande och uppmuntrar rörelse.
  • Vid nybyggnation av förskolor säkerställa småskaliga förskolor som är anpassade för små barngrupper.
  • Utöka resurserna till öppna förskolan för att kunna ge mer och ännu bättre verksamhet.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.