Funktionsnedsatta

Bild

Lidingö ska vara en föregångare för funktionsnedsatta inom LSS

Lidingö har en stolt historia av att ha legat i framkant gällande funktionsnedsattas plats i samhället, med en av landets första kommunala dagliga verksamheter med ö-gruppen. Centerpartiet vill att Lidingö åter ska bli en föregångare för gruppen som berörs av lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Vi vill stärka hälsan och förbättra fritiden för funktionsnedsatta inom LSS. Vi vill:

  • Bygga ut fler gruppbostäder för funktionsnedsatta inom LSS.
  • Satsa mer på fritid för vuxna inom LSS genom utökade öppna aktiviteter på Allhuset samt helgläger även för denna grupp.
  • Säkerställa att stöd för fritidssysselsättningar möjliggörs i stor omfattning på alla gruppbostäder på ön.
  • Höja kompetens om vad lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) innebär inom hela stadens personal, framförallt kopplat till rätten till goda levnadsvillkor.
  • Utveckla äldreomsorgen för funktionsnedsatta på gruppbostäder då de i dagens samhälle blir allt äldre.
  • Säkerställa nära dialog och samarbete mellan personal och anhöriga för att säkra bästa möjliga verksamhet för den funktionsnedsatte.
  • Utbilda personal på gruppbostäderna i näringslära för att maten till de funktionsnedsatta ska vara kvalitativ och god.
  • Möjliggör för arbetstagare inom daglig verksamhet att äta lunch ute på restaurang minst en dag i veckan, både för att stärka lunchkvalitet och för att öka gruppens synlighet på ön.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.