Grundskola

Bild

En grundskola anpassad för varje enskild elev – alla ska ha möjlighet att utvecklas

Eleverna tillbringar tio år i grundskolan inklusive förskoleklass, det är en avgörande del av deras uppväxt. Skolan ska vara en trygg plats utan mobbing, trakasserier och droger. Vi vill ha små klasser och att undervisningen ska anpassas utifrån varje enskild elevs behov. Rektor har ett stort ansvar för skolans pedagogiska arbete och måste ha tid för det pedagogiska uppdraget. Vi vill:

  • Alla elever ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasieskolan.
  • Minska klasstorleken i grundskolan
  • Stärka rektorernas möjlighet att leda det pedagogiska arbetet i skolan.
  • Arbeta förebyggande emot droger, mobbing och trakasserier i skolan och utanför. Rastverksamhet ska genomföras som förebygger och kan hindra trakasserier mm.
  • Utveckla stadens skolgårdar så de uppmuntrar till rörelse under skoldagarna samt innehåller mer grönska. Vi ser gärna samverkan med Generation Pep.
  • Verka för att väcka den inre motivationen hos eleverna i högre grad än utbildningen gör idag, så eleverna lär för livet och inte enbart för proven.
  • Stärka den socioekonomisk pengen för att säkerställa likvärdig grundskola med samma möjligheter för alla barn.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.