Gymnasium

Bild

Attraktiva gymnasium på ön

Nu har Christinagymnasiet öppnat på Lidingö. Det är positivt då det ökar valfriheten för gymnasieeleverna på ön. Vi vill utveckla en idrottsprofil på Lidingö som möjliggör att utöva sin idrott även under gymnasietiden. Vi vill göra detta i nära samarbete med idrottsföreningarna på ön. Vi vill:

  • Införa en lokal idrottsprofil/klass på Lidingös gymnasium i nära samarbete med idrottsföreningar på ön.
  • Se över programutbudet på Hersby gymnasium med ett helhetsperspektiv på utbudet på Lidingös gymnasiemarknad.
  • Arbeta förebyggande emot droger, mobbing och trakasserier i skolan och utanför.
  • Verka för att väcka den inre motivationen hos eleverna i högre grad än utbildningen gör idag, så eleverna lär för livet och inte enbart för proven.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Michael Lagerkvist
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.