Integration

Bild

Effektiv integration och aktivt stöd till personer långt från arbetsmarknaden

Lidingö har goda förutsättningar att integrera nyanlända med tillgång till en stor arbetsmarknad. Lidingö ska ha ett medmänskligt mottagande där vi tar vår del av ansvaret att integrera nya medborgare i Sverige. Stadens arbetsmarknadsenhet ska aktivt arbeta för att matcha nyanlända och långtidsarbetslösa mot arbetsmarknaden i nära samarbete med Lidingös näringsliv. Stadens ska stötta civilsamhällsorganisationer som skapar mötesplatser mellan Lidingöbor och nyanlända. Vi vill:

  • Fortsätta med aktivt stöd från stadens arbetsmarknadsenhet för matchning till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.
  • Säkerställa god samverkan med vuxenutbildningen i Vux Norrort där nyanlända och långtidsarbetslösa erbjuds utbildningar inom bristyrken och SFI.
  • Permanenta insatsen Delta ung som stödjer unga med psykisk ohälsa och utanförskap till arbetsliv och sysselsättning.
  • Stödja civilsamhällesorganisationer som skapar mötesplatser mellan Lidingöbor och nyanlända.
  • Säkerställa att nyanlända barn och unga får tillgång till Lidingös idrottsföreningar trots eventuella ekonomiska svårigheter.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.