Krisberedskap

Bild

God krisberedskap och civilförsvar på ön

Omvärldsutvecklingen ställer högre krav på stadens beredskap. Det har både visat sig under pandemin med behov av beredskapslager av vård- och omsorgsmaterial och med kriget i Ukraina där även Sverige behöver höja sin krigsberedskap. Vi vill:

  • Skapa ett beredskapslager på Lidingö med väl avvägt innehåll för att klara kris och krig.
  • Upprusta civilförsvaret med en resiliens för att klara barnomsorg och äldreomsorg med mera under kris samt färdigställa krigsplacering av kommunens personal.
  • Trygghetspunkter för utdelning av vatten, mat, värme mm vid kris och krig ska vara redo.
  • Stärka stadens skydd för cyberattacker samt ha färdiga och övade reservplaner för att klara analog kommunikation och genomförande av verksamhet vid kris.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.