Krisberedskap

Bild

God krisberedskap och civilförsvar på ön

Omvärldsutvecklingen ställer högre krav på stadens beredskap. Det har både visat sig under pandemin med behov av beredskapslager av vård- och omsorgsmaterial och med kriget i Ukraina där även Sverige behöver höja sin krigsberedskap. Vi vill:

  • Skapa ett beredskapslager på Lidingö med väl avvägt innehåll för att klara kris och krig.
  • Upprusta civilförsvaret med en resiliens för att klara barnomsorg och äldreomsorg med mera under kris samt färdigställa krigsplacering av kommunens personal.
  • Trygghetspunkter för utdelning av vatten, mat, värme mm vid kris och krig ska vara redo.
  • Stärka stadens skydd för cyberattacker samt ha färdiga och övade reservplaner för att klara analog kommunikation och genomförande av verksamhet vid kris.

Patrik Buddgård
Gruppledare samt ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och näringslivskommittén
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.