Mat i skola och omsorg

Bild

God och näringsrik mat som skapar energi i skola och omsorg

Måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter för äldre och funktionsnedsatta. God, näringsrik och vacker mat gör de flesta på gott humör och är en avgörande del för välmående. För funktionsnedsatta och äldre spelar kommunens mat en stor roll för deras hälsa.

I skolan ger maten energi och ökar möjlighet att ta till sig av lektionerna. För barn och unga spelar kommunens mat en stor roll för deras hälsa och hur man ser på mat i livet framåt. Centerpartiet vill öka kraven på matupphandling, personalens kompetens och ha mer närodlad mat. Vi vill:

  • Ta fram ny måltids och livsmedelspolicy som eftersträvar god, näringsriktig och hälsosam mat, närproducerad mat, högre andel ekologisk mat, säsongsanpassad och klimatsmart mat, mat lagat från grunden nära den som äter maten samt med minskat matsvinn och att maten är en del av den pedagogiska verksamheten.
  • Utreda möjligheten att inkludera maten än mer i skolans verksamhet och utvärdera att staden tar över driften av maten och har kockar anställda på liknande sätt som en del förskolor har idag
  • Utreda om stadens matlådor kan kopplas till lokala näringslivets restauranger för att öka valfrihet för äldre där de kan välja subventionerat pris på lokala restauranger istället för stadens matlådor, exempelvis för att kunna ha en lyxigare helgmat.
  • Öka möjligheten för äldre att äta tillsammans med andra för att minska ensamheten.
  • Utbilda personal på gruppbostäderna i näringslära för att maten till de funktionsnedsatta ska vara kvalitativ och god.
  • Möjliggör för arbetstagare inom daglig verksamhet att äta lunch ute på restaurang minst en dag i veckan, både för att stärka lunchkvalitet och för att öka gruppens synlighet på ön.
  • Utreda om restaurangen på Baggeby gård kan skötas av extern aktör och öppnas upp för Lidingöborna för en mer levande och social miljö för de äldre.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Michael Lagerkvist
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.