Våld i nära relationer

Bild

Stoppa våld i nära relationer och sätt den våldsutsatta i centrum i kommunens stöd

Stadens hantering av kvinnor som utsätts för våld i nära relationer har kritiserats. Det måste vara lätt att nå hjälp genom direktnummer och möjlighet för stöd vid besök i stadshuset. Den våldsutsatta måste sättas i centrum och ska inte själv behöva söka stöd flera gånger inom stadens olika enheter och berätta sin historia om igen. Stödet ska samordnas av staden.

Staden ska arbeta våldsförebyggande exempelvis genom skola och fritidsgårdar för att öka synlighet och kunskap om våld i nära relationer. Vi vill:

  • Införa direktnummer till enheten för våld i nära relationer samt möjliggöra hantering av hjälpförfrågan direkt i stadshuset via entréreceptionen.
  • Sätta den våldsutsatta i centrum där staden ska ansvara för samordning av stöd som kan komma att krävas från flera av stadens förvaltningar.
  • Arbeta våldsförebyggande med utbildningar i exempelvis skola och fritidsgårdar, gärna i samverkan med civilsamhällesorganisationer.
  • Säkra långsiktigt och starkt stöd till Kvinnojouren Lidingö.
  • Stödja den nystartade ungdomsjouren på ett långsiktigt sätt.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.