Kommunfullmäktigegruppengruppen

Kommunfullmäktigegruppen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare till Nacka kommuns kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljer Nackaborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 61 ledamöter, varav 5 är centerpartister som tar beslut i många stora frågor som rör Nacka, bland annat om kommunens mål, budget och avgifter.