Kretsstyrelsen

Kretsstyrelsens uppgift är att leda Centerpartiet Nacka i organisatoriska frågor, anordna evenemang för medlemmar och utforma kretsens politik. Kretsstyrelsen består av sju ledamöter, en ordförande och en vice ordförande.