Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ansvarar för mål, finansiering, uppföljning och investeringar inom fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunalt ägda idrotts- och fritidsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar, lekplatser och stöd till föreningslivet.

Fritidsnämnden ansvarar för

  • fritidsverksamheten i kommunen
  • föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet
  • att samarbeta med föreningar och organisationer och stimulera det arbete som dessa bedriver
  • de kommunala fritidsgårdarnas verksamheten
  • drift och underhåll av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet samt uthyrning av sådana lokaler
  • att fortlöpande föra dialog med föreningarna i frågor inom nämndens ansvarsområde.