Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och för kommunens miljö- och livsmedelstillsyn.

Det innebär till exempel att:

  • Ha synpunkter på funktion, gestaltning och utformning
  • Upprätta förslag till detaljplaner och fastighetsplaner
  • Se till att det finns kartor över kommunen för fysisk Planering och infrastruktur
  • Bevaka och besluta i miljö- och hälsoskyddsfrågor
  • Bevaka och besluta i frågor om livsmedelskontroll
  • Upprätta förslag till naturreservat och skötsel av dessa
  • Pröva ansökningar om bygglov.