Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 

Foto: Anna Thafvelin

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och för kommunens miljö- och livsmedelstillsyn.

Det innebär till exempel att:

  • ha synpunkter på funktion, gestaltning och utformning
  • upprätta förslag till detaljplaner och fastighetsplaner
  • se till att det finns kartor över kommunen för fysisk planering och infrastruktur
  • bevaka och besluta i miljö- och hälsoskyddsfrågor
  • bevaka och besluta i frågor om livsmedelskontroll
  • upprätta förslag till naturreservat och skötsel av dessa
  • pröva ansökningar om bygglov.