En meningsfull fritid full av rörelse och aktivitet

sol-has-bg

Vi vill att det i Nacka ska finnas möjligheter för alla barn och unga att ha en meningsfull fritid. Det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för att föreningar och andra organisationer ska kunna erbjuda ett brett urval av fritidsaktiviteter. Många trivs i föreningsidrotten och hittar sitt engagemang där, samtidigt är det viktigt att vi ser och hör de barn som inte uppskattar de sammanhangen och ser till att även de har och får förutsättningar till en meningsfull fritid.

I Nacka finns en stor efterfrågan på idrottsanläggningar av olika slag. Kommunen har en viktig uppgift i att säkerställa att det finns en god tillgång till anläggningar i hela kommunen. Ett särskilt stort ansvar ligger i att säkerställa bredden – att vi ser till mångfalden av olika idrotter. Nacka är en till ytan liten kommun vilket innebär att allt inte kan finnas överallt. Det innebär att det ibland krävs en cykeltur, promenad eller busstur för att komma till idrottsplatsen.

De kommande åren ska vi bygga nya simhallar i Boo, Saltsjöbaden och centrala Nacka. Vi ska anlägga nya fotbollsplaner i Källtorp, Boo och Sickla. Det ska bli fler idrottshallar i alla delar av Nacka. Två nya ishallar ska byggas på Järlahöjden. Centerpartiet vill att idrottsanläggningarna byggs på ett smart sätt för att dra nytta av varandra. Ett exempel kan vara att simhallar och ishallar placeras i närheten av varandra så att överskottsvärmen från ishallarna kan användas till att värma bassängerna.

Ett av de största problemen vi möter i dagens samhälle är minskad fysisk rörelse och ökat stillasittande. Det här är något som riskerar får stora konsekvenser för folkhälsan och detta kommer på sikt att leda till stora utmaningar för samhället. Organiserad idrott fyller en viktig funktion i att få fler barn och unga att röra på sig. Samtidigt måste vi inse att om vi på allvar vill komma till rätta med stillasittande så måste vi börja tänka om hur vi organiserar samhället. Centerpartiet vill se ett Nacka där rörelse är en självklar del av vardagen. Vi vill att det i hela Nacka ska finnas möjlighet till lek, spontanidrott och rörelse. Det gör vi bland annat genom att satsa på roliga och kreativa lekplatser.

Centerpartiet tycket att projekt som ”Friska Nacka” är något att bygga vidare på. Att genom nyfikenhet och enkelhet uppmuntra Nackabor i alla åldrar att komma ut är bra. Centerpartiet vill se fler liknande initiativ.

Ridsporten har under lång tid prioriterats allt för lågt i Nacka. De senaste årens planerade satsningar i form av två nya ridhus i Velamsund är bra men inte tillräckliga. Centerpartiet vill under nästa mandatperiod se ett skarpt beslut om nytt stall och ridhus i Nacka för att möjliggöra ytterligare en ridskola.

Vi vill uppmuntra att det inom kommunen skapas gårdsmiljöer med djur där barn och unga ges möjlighet att delta i en verksamhet med fokus på gemenskap och natur- och djurskötsel. Den unga generationen får uppleva samvaro med djur och får praktiska kunskaper om djur och natur. Dessa miljöer och upplevelser uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet och påverkar även psykisk hälsa i positiv riktning.

Centerpartiet vill:

  • Se till att det finns goda möjligheter till idrott och rörelse i hela Nacka.
  • Möjliggöra för mer rörelse i vardagen.
  • Anlägga fler ytor för spontanrörelse.
  • Bygga fler tillgängliga och nära utegym i Nacka.
  • Bygga fler roliga och aktiva lekplatser runt om i Nacka samt en ny stor lekpark liknande Mulle Meck eller Anders Franzéns park.
  • Bygga ett flertal nya idrottshallar, fotbollsplaner och simhallar – totalt satsar Centerpartiet och alliansen över 2 miljarder de kommande 15 åren.
  • Att nya Näckenbadet och den nya simhallen i Boo står klara nästa mandatperiod.
  • Se till att ett nytt stall och ridhus byggs i Nacka.
  • Säkerställa aktivitetsytor och anläggningar som går att använda året runt.

Läs mer om vår politik inom idrott och fritid genom att klicka här.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.