Idrott

Idrott kan ge mycket glädje, kompisar och bättre hälsa. Det är också en aktivitet där människor med olika bakgrunder kan träffas. Därför vill vi att alla ska få möjlighet att idrotta var man än bor i landet.

Centerpartiet vill:

  • Att idrottsklubbar får komma till skolan och fritids, så att barn kan hitta en idrott som passar.
  • Satsa lika mycket på tjejers och killars idrottande.
  • Underlätta för personer med funktionsnedsättning att testa olika idrotter.

sol-has-bg sol-light-text

Ett brett idrottsliv i hela landet – för alla

Vi vill att det ska finnas ett brett idrottsliv i hela landet. Både etablerade och nya sporter ska bli tillgängliga för fler.

Ett idrottsintresse har man ofta kvar genom hela livet. Den möjligheten vill vi ge fler. Därför tycker vi att idrottsklubbar ska få komma till fritids och skolan, så att barn kan få testa många olika idrotter. Då kan fler hitta en favorit och kanske börja med en idrott.

Satsa lika mycket på tjejers och killars idrottande

Vi vill att det ska satsas lika mycket på tjejers och killars idrottande. Därför vill vi att det tas fram mer fakta om hur det ser ut inom olika idrotter och på olika platser i landet, så att man kan hitta rätt lösningar. Dessutom vill vi att reglerna för sponsring av idrottsföreningar förändras, eftersom det i dag oftast är billigare för ett företag att sponsra ett herrlag än ett damlag eller en barnidrottsförening. Dagens regelverk baseras i stor utsträckning på åskådarsiffror, och det systemet måste moderniseras.

Gör det lättare för alla att prova nya idrotter

Personer som har någon funktionsnedsättning har ofta svårare att testa en ny idrott. Det beror på att det kan behövas speciell utrustning som är dyr. Därför vill vi att det ska finnas ett bibliotek där man kan låna utrustning för att testa om man tycker idrotten är kul.

Ge e-sport samma stöd

Vi vill också att e-sport ska få samma stöd från samhället som övrig idrott. E-sport blir allt populärare och vi vill att det ska göras tillgängligt för fler.

Talesperson

Anne-Li Sjölund
Idrottspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västernorrland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.