Centerpartiet lokalt

Idrott

Att röra på sig är viktigt för att må bra. Det är också viktigt för integrationen och i skolan.

Centerpartiet vill:

  • Ha fler platser för spontanidrott
  • Satsa lika mycket på flickors som på pojkars idrott
  • Bredda definitionen av friskvård så att även till exempel golf och ridning räknas som friskvård

"Idrott engagerar miljontals människor, därför vill jag att idrotten ska stå för integration, jämställdhet och rättvisa. Där alla, barn och vuxna ska ha möjlighet att motionera och idrotta på fler spontanidrottsplatser i trygga och säkra miljöer just där kampen mot världens bästa folkhälsa år 2020 blir verklighet."

Stefan Helmersson, Gävle

Idrott

Idrott har mycket att ge i form av hälsa, glädje och samvaro. Därför arbetar vi för att ett brett idrottsliv främjas i hela landet där både etablerade och nya sporter, även digitala, blir tillgängliga för fler. Vi vill därför att e-sport ska få samma stöd och villkor i samhället som övrig idrott.

Idrotten är viktigt för folkhälsan och bidrar till integrationen i samhället. Det är viktigt att idrotten blir tillgänglig för alla, oavsett var i landet man bor, om man är tjej eller kille, vilken ekonomi man har samt oberoende av funktionsvariation.

Särskilt viktig är idrotten i skolan. Skolan kan hjälpa till att uppmuntra barn och ungdomar att röra på sig och fortsätta med idrott och motion. För att fler barn ska få chans att hitta en idrott som de tycker är rolig så vill vi att föreningslivet ges möjlighet få komma in i skolan och på fritidshem. Vi tycker att alla barn i skolan borde få röra sig och ha någon form av fysisk aktivitet varje dag. Det behöver inte bara handla om idrottsämnet.

Idrott och hälsa i skolan borde breddas till att omfatta fler aktiviteter än tävlingsidrotter, exempelvis aerobics, capoeira, skateboard och klättring. Målet med idrottsundervisningen ska vara att uppmuntra barn och unga att röra på sig, inte att uppnå vissa idrottsprestationer.

Ansvarig talesperson

Per Lodenius
Riksdagsledamot Stockholms län, kulturpolitisk talesperson