Fri kultur som berikar människor

sol-has-bg

Ett samhälle utan konst och kultur är ett tråkigt samhälle. Kulturen skapar värden som är svåra att mäta i kronor och ören men som fyller en otroligt viktig funktion i människors liv. Centerpartiet vill se en generös och aktiv kulturpolitik som ger människor verktyg och förutsättningar att själva hitta just de kulturyttringar som ger just dem mervärde. Kulturen är och ska vara fri från politisk klåfingrighet och få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Centerpartiet vill att kommunens kulturpolitik i första hand riktas mot barn och unga. Genom att låta barn och unga kreativt få utforska sina kulturella intressen skapar vi möjlighet för alla att utveckla sin egen kulturella identitet. Vi vill utveckla ”kundval kulturskola” som är unik i sitt slag. Köer och begränsningar hör dåtiden till och vi vill att alla barn som vill ska få möjlighet att exempelvis spela, dansa, måla eller dramatisera.

I Nacka drivs biblioteken av privata aktörer vilket i sig är helt unikt i Sverige. Vi tror att den bästa kraften för utveckling kommer från drivna och kreativa människor och företag. Därför vill vi fortsatt se att driften av biblioteken konkurrensutsätts. I takt med att samhället utvecklas och digitaliseras måste biblioteken hänga med. Ett bibliotek är och kan vara så mycket mer än ett ställe där Nackabor kan läsa och låna böcker. Vi ser att biblioteken utvecklas och ligger i framkant och följer med in i framtiden. Gamla sanningar om bibliotekens funktion måste omprövas samtidigt som kärnuppdraget alltid ska finnas kvar. Vi vill se Sveriges bästa och mest moderna bibliotek. Centerpartiet vill att bibliotekens öppettider utökas under framför allt kvällstid för att möjliggöra studier. Det är viktigt för att alla i Nacka ska få möjlighet till lugn och ostörd studietid. Vi vill också att det på biblioteken ska finnas socionomer för att stärka det förebyggande sociala arbetet.

Kulturen har en självklar plats när Nacka växer och bygger stad. Under senaste mandatperioden har två stora muralmålningsfestivaler genomförts i form av Wallstreet Nacka och Wallstreet Stockholm. Centerpartiet vill se mer konst och kultur i stadsbyggandet. Det är ett sätta att liva upp, för tillfället, tråkiga och stökiga platser. Vi ser att konstinstallationer i gaturummet bidrar till något positivt för alla inblandade. Nackas barn och unga ska involveras i att fylla gaturummet med levande konst. Kulturen ska ta plats dygnet runt. Därför måste det finnas kulturlokaler i stadsrummet. Vi vill också att kommunen är positivt inställd till nattklubbar och konsertlokaler för att kulturen ska leva dygnets alla timmar. Centerpartiet tog 2018 initiativ till nya kulturlokaler i centrala Nacka som ska innehålla bibliotek, scener och utställningar.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla Nackas unika kulturskola med mer valfrihet och ökat utbud.
  • Att Biblioteken i Nacka ska utvecklas för att stå starka i framtiden.
  • Prioritera barn och unga i kommunens kulturpolitik.
  • Ge barn och unga bästa möjliga förutsättningar att utforska kulturen och hitta det de gillar bäst.
  • Att kulturen får en självklar och central roll när Nacka växer och utvecklas.
  • Se fler innovativa sätt att stärka och utveckla kultur såsom exempelvis Wallstreet Nacka.
  • Möjliggöra för fler klubb- och kulturscener i Nacka.
  • Öka öppettiderna på biblioteken under kvällstid för att möjliggöra bland annat studier.

Läs mer om vår politik inom kultur genom att klicka här.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.