Kultur

Kultur kan vara rolig, överraskande eller sorglig. Den kan väcka känslor och tankar som du kanske inte haft förut. Vi vill att alla ska få ta del av kultur av olika slag oavsett var i landet man bor.

Centerpartiet vill att:

  • Kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela landet
  • Barn ska ha tillgång till kulturskola men också få uppleva kultur i den vanliga skolan
  • Kulturen ska vara fri från politiker som vill styra vad den ska handla om

sol-has-bg sol-light-text

Ett brett kulturliv tillgängligt för alla

Kultur ska finnas nära dig. Då blir det enklare att ta del av kultur av olika slag. Vi vill att konserter, pjäser, dansföreställningar och annat ska kunna spelas på många platser i landet.

Vi tycker att det är viktigt att det finns lokaler för kultur, till exempel samlingslokaler och biografer, även på mindre orter. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har höjt skatten och därmed kostnaderna, vilket gör att en del biografer nu riskerar att tvingas stänga. Vi vill hjälpa de biograferna, som ofta finns på mindre orter. Vi vill sänka skatten igen. Så att det kan finnas biografer även utanför storstädernas centrum.

Med digital teknik kan man också få uppleva kultur tillsammans med andra som kan komma direkt från en annan plats i världen. Det blir möjligt när tekniken finns i samlingslokalerna.

Ge barn mer kultur

Det är extra viktigt att barn och unga får chans att uppleva kultur. De måste också få chans att skapa själva. Därför tycker vi att det måste finnas kulturskolor i alla kommuner. Vi vill också att personer som arbetar med kultur ska komma till skolan för att visa hur de jobbar och tillsammans med elever skapa kultur.

Kulturen ska vara fri från politiker som vill styra vad den ska handla om

Du måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i. Kulturen har en viktig del i detta. Därför måste kulturen få vara fri. Det är viktigt för demokratin. Därför ska politiker inte försöka styra vad kulturen handlar om. Däremot är det en viktig uppgift att se till att alla människor oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, eller om man har någon funktionsnedsättning får ta del av kultur och vara med och skapa.

Ansvarig talesperson

Per Lodenius
Riksdagsledamot Stockholms län, kulturpolitisk talesperson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.