Centerpartiet lokalt

Kultur

Sverige behöver ett levande kulturliv där kulturen är tillgänglig för alla. Det gör att samhället kan bli mer öppet och tolerant. Oavsett var i Sverige du bor, ska du kunna ta del av ett rikt kulturliv.

Centerpartiet vill:

  • Att den offentligt finansierade kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett var i landet man bor
  • Att statliga kulturinstitutioner och dess verksamheter ska göras mer tillgängliga över hela landet
  • Att det ska finnas tillgång till kulturskolor i alla Sveriges kommuner och att barn ska få ta del av kultur i skolan.

"Genom digitalisering av biografer så kan jag också se på opera eller en hockey från elitserien utan att behöva åka hemifrån Härjedalen."

Elin Lemon, Sveg

Ett brett kulturliv tillgängligt för alla

I kulturen får vi möjlighet att förstå oss själva och andra bättre. Vi kan utveckla vår kreativitet genom möten med det oväntade.

För oss är det viktigt att alla ska kunna få del av ett rikt och omväxlande kulturutbud.

Alla människor ska också ha möjlighet att skapa egen kultur. Det ska inte spela någon roll var i Sverige du bor, om du är född i ett annat land eller om du har ett funktionshinder. Kultur ska vara tillgänglig för alla.

Sverige blir ett alltmer mångkulturellt land, och detta skapar nya möjligheter. Kultur stärker självförtroende och gör att fler tar tillvara yttrandefriheten. Det i sin tur stärker delaktigheten och demokratin i vårt samhälle

Vi vill arbeta för ett brett kulturliv där nya digitala uttryck frodas sida vid sida med traditionell kultur och där kulturella och kreativa näringar blomstrar.

Ansvarig talesperson

Per Lodenius
Riksdagsledamot Stockholms län, kulturpolitisk talesperson