Program för +65 år

Program för Centerpartiets Seniornätverk 65+ - Norrtälje kommun

"Det är inte lätt att bli gammal. Då kommer det ena efter der andra".

Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i. Centerpartiet har en politik för fler jobb och en starkare välfärd. Vi har, steg för steg, flyttat den avgörande makten från politiker och tjänstemän till den enskilda människan. Om vi får bestämma - får du bestämma mera.

 1. VALFRIHET.

Vi vill att du själv ska få välja vårdcentral.

 1. BOENDE PÅ ÄLDRE DA´R.

Vi vet att alla vill bo kvar i sin egen bostad så länge man orkar. Men när det behövs mer service eller vård ska det finnas bostäder som passar önskemål och behov. Någon form av mellanboende, trygghetsboende - även i kooperativ.

Vi vill att det byggs fler Trygghetsbostäder.

 1. PENSIONERNA MÅSTE ÖKA—särskilt för de med låga pensioner. Pensioner bestäms av riksdag och regering. Därför har vi ständig kontakt med våra riksdagsledamöter. På samma sätt som lönerna ska pensionerna följa kostnadsutvecklingen.

Vi vill att pensionerna ska förbättras.

 1. VÅRD AV ANHÖRIG blir mer och mer vanligt. Hur ska man orka med som anhörigvårdare?

Vi vill att det ska anställas fler Anhörigstödjare och även att kommunen anställer en Anhörigombudsman - rådgivare.

 1. NORRTÄLJE SJUKHUS - vårt akutsjukhus.

Vi vill att sjukhuset ska vara öppet 7 dagar i veckan - 24 timmar.

 1. SEDLAR OCH MYNT. Sedlar och mynt är på väg att försvinna helt och hållet. Vill vi det? Vi vill gärna använda kort och swish men även kunna handla med sedlar och mynt samt att bankerna tar emot dem.
 2. TÄNDERNA. Vi vet att det är dyrt att gå till tandläkaren. På sikt måste tänderna få samma ekonomiska stöd som övriga kroppen. Vi vill också att det ska bli billigare att gå till tandhygienister. Visserligen lig-ger ansvaret hos riksdag och landsting - därför uppvaktar vi ständigt de som företräder oss. Vi vill förbättra tandvårdsförsäkringen.
 3. TRYGGHET, BROTT MOT ÄLDRE M M. Vi vill bl a att polisen får mer resurser.
 4. LIVSSTIL - Mat, äldre gympa, livsstil m m påverkar hälsan långt upp i åren. Norrtälje behöver också ’Föreningarnas Hus’. Vi vill att kommun ger stöd där det behövs samt att ’Föreningarnas hus’ blir verklighet.
 5. HUR KAN ÄLDRE FÅ MER TILLGÅNG TILL BRED-BAND OCH DIGITALA TJÄNSTER. Vi vill skapa fler mötesplatser med utbildning, där kunniga och nybörjare träffas. Även uppsökande verksamhet i hemmet.
 6. OFRIVILLIG ENSAMHET är lika svårt som den svåraste sjukdom. Vi vill att träffpunkter får mer stöd av samhället
 7. FÄRDTJÄNSTEN MÅSTE FÖRBÄTTRAS. Det som är bra ska behållas. Men brister måste rättas till. Vi vill att Landstinget snarast åtgärdar bristerna med Färdtjänst i vår kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.