Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Norrtälje


Välkommen till Centerpartiet i Norrtälje kommun!  

Centerpartiet står för närodlad politik. Alla människor ska ha närhet till beslut och kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Det är vår utgångspunkt när vi formar politiken för de kommande åren och decennierna.    


63 miljoner extra till Norrtälje kommun

Som följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med L och regeringen kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor. Det totala tillskottet till regioner och kommuner landar för 2020 på sammanlagt 20 miljarder kronor. Dessutom höjs de generella bidragen permanent med 12,5 miljarder från och med 2021.

För Norrtälje kommun innebär tillskottet 63,5 miljoner kronor för 2020.
- För oss i Norrtälje, och för alla kommuner och regioner är förstärkningen naturligtvis mycket välkommen. När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa växer krisen till alla delar av samhället, och vi behöver jobba på flera fronter. Först och främst måste vi se till människors hälsa, men också till andra samhällsfunktioner, säger kommunalrådet Anders Olander (C)

Permanent höjning av bidragen

Dessutom höjs de generella statsbidragen till kommuner och regioner permanent med 12,5 miljarder per år, -det är avgörande att staten går in och stöttar kommuner och regioner i ett bekymmersamt läge, säger Per Lodenius (C) riksdagsledamot från Norrtälje.
- Det behövs verkligen. Det ger oss möjlighet att långsiktigt möta de behov som finns här i Norrtälje kommun. Att sedan tillskotten är generella statsbidrag gör att pengarna kan läggas där de som bäst behövs. För planeringen framåt är det avgörande. Det ger kommunen arbetsro, avslutar Anders Olander (C)

Kontakt
Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Mobil 073-558 23 87

Fakta

  • Kommuner och regioner ges nya generella tillskott om ytterligare 15 mdkr 2020. Dessa läggs utöver de 5 välfärdmiljarder som JA-partierna presenterades i januari. Det totala generella tillskottet till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten är alltså 20 mdkr.
  • Kommuner och regioner ges nya medel om 2 mdkr som kompensation för extraordinära utgifter. Dessa 2 miljarder är utöver den miljard som redan har lagts fram. De går via Socialstyrelsen och kommuner och regioner får ta del av dessa efter rekvisition.
  • Pengarna fördelas 70 % till kommuner och 30 % till regioner, därefter per capita.


17 nya miljarder till kommuner och regioner

2 april 2020

Kommunsektorn har drabbats hårt av virusutbrottets effekter. Idag presenterades ett kraftfullt tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor för 2020 för att stötta Sveriges kommuner och regioner. Det handlar främst om generella statsbidrag men också om mer pengar för att täcka direkta merkostnader med anledning av coronakrisen.

– Jag är glad att nu kunna ge besked om både ett stort stöd i år, men också långsiktiga förutsättningar för kommun- och regionsverige som kan ge arbetsro och bidra till att säkra tryggheten i hela landet åren framöver, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C) Läs mer


C: Stor satsning på testning och skyddsutrustning

Idag 1april presenterade Anders W Jonsson (C) att 1 miljard kronor skjuts till för att öka provtagningen av covid-19 runtom i landet. På så sätt kan betydligt fler människor i samhället testas. Samtidigt utökas Socialstyrelsens låneram från 300 miljoner kronor till 5 miljarder kronor för 2020.

– Skyddsutrustning för vårdpersonal måste vara av högsta prioritet, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet. Läs mer

Hur får vi fler hyresrätter?

Cvar en fråga som diskuterades under måndagskvällen den 9 mars i Norrtälje. Många kom och lyssnade och ställde frågor. På mötet medverkade

Riksdagsledamot Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C), Olle Huusko, bostadsentreprenör, Rimbo och kommunalrådet Anders Olander (C)

Mötet anordnades i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


Seniornätverket 65+

Stormöte torsdag 27 februari, börjar med lunch i restaurangen Grannköket kl. 11.30 – Mötet börjar 12.15 i Kommunhuset i Norrtälje

Årsmöte i Nysättra den 15 februari

Årsmöte med Centerpartiet i Norrtälje kommun, i Nysättra. En stor del av mötet diskuterade vi viktiga frågor #Framåt.

Gunnar Englund omvaldes till ordförande. Se hela nya styrelsen här. Ett uttalande antogs om Hot mot djurägare.

Full fart på Julgransplundringen

Söndagen den 12 januari anordnade vi julgransplundring i Estuna Bygdegård.

Per Lodenius ledde dansen runt granen. Fika serverades och tomten kom och delade ut godispåsar till både stora och små.

medlemsmöte 16 november 

Denna gråa novemberlördag samlade Centerpartiet till medlemsmöte i Edebogården.

Berit Jansson hälsade alla välkomna till Edebogården (fd skola) och tog upp frågor viktiga för bygden såsom näringslivsfrågor, bättre kollektivtrafik mot Uppsala samt frågor inom de grönanäringarna.

Patrik Dahl och Gunnar Englund informerade om innehållet i Norrtälje kommuns Mål och budget 2020-2022.

Henrik Eriksson informerade om Region Stockholms förslag till budget för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt mm.

Per Lodenius informerade om aktuella frågor från Sveriges Riksdag.

Boris Andersson informerar om Gottröra

 

Medlemsmöte i Gottröra 4 september

Medlemsmöte ägde rum den 4 september i Gottröra församlingshem.
Boris Andersson gjorde en fin presentation av Gottröra ur ett historiskt och ett nutida perspektiv.

Anders Olander informerade om aktuella frågor i Norrtälje kommun

Tommy Lundqvist informerade från Teknik och klimatnämnden

Per Lodenius från riksdagen och Henrik Eriksson från regionen (l"andstinget").rimbodagen 17 augusti

Vi fanns på plats i Rimbo Centrum under lördagen den 17 augusti.

Roslagen Pride 10 augusti

Vi fanns på plats i Societetsparken i Norrtälje och gick med i Pridetåget med vår fina fana

Per Lodenius, Anders Olander och Gunnar Englund delar ut blommor och diplom samt bjuder på tårta till Utvecklingscentrum för vatten.

Text

Centerpartiets Miljöpris 2019

På måndagen den 17 juni delade Centerpartiet i Norrtälje kommun ut Centerpartiets miljöpris 2019 till Utvecklingscentrum för vatten.

Motiveringen för priset är följande:

Ni är en stor tillgång i vår kommun som under många år framgångsrikt har riktat fokus på de för Norrtälje kommun så viktiga vatten- och avloppsfrågorna. Med er kunskapsutveckling, olika projekt samt VA-rådgivning till privatpersoner, gör ni en stor och viktig insats för miljön både lokalt och globalt.

Utvecklingscentrum spelar en viktig roll genom att etablera testmiljöer för småskaliga anläggningar, delta i olika projekt och att ordna seminarier både för professionen, företagare och allmänheten.
En viktig del i ert arbete är Mathilda-laboratoriet, som utför analyser av dricksvatten och avloppsvatten.

Utvecklingscentrum för vatten driver på för en bättre miljö och sätter Norrtälje på kartan som en kommun med stort fokus på dessa frågor, som är så viktiga för en hållbar framtid.


Walkabout 2019 i Norrtälje stad

Centerpartiets gäng, som under torsdagskvällen gick Walkabout i Norrtälje stad.

Fullt med folk i vår monter på Expo Roslagen i dagarna två

Under två intensiva dagar på Expo Roslagen hade vi många besök i vår monter. Både att för att diskutera politik men framförallt tävla i vår fototävling.

EU-vals kampanj i samband med premiären på Speedway i Hallstavik 14 maj


Senaste nytt från Norrtälje

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.