Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media

Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media

Norrtelje Tidnings webb 14 maj av Anders Olander och Karin Broström

Höj straffen för hat och hot på nätet

För bar a några år sedan tyckte man att det var intressant att läsa om och se hur andra människor levde sina liv via sociala medier på internet. Denna positiva inställning till andra människor har på några år börjat förändras till att man istället vill förändra andra människor så att de lever som man själv tycker att de bör leva.

Förståelsen och respekten för andra människor minskar och det syns tydligt på sociala medier och andra forum på internet. Det är inte längre särskilt kul för många användare att dela med sig av sina liv.

Bloggaren Isabella Löwengrip berättade nyligen hur hårt hon kritiseras om hon lägger upp en bild på en schampoflaska på sin blogg (hon arbetar med att bland annat tillverka schampo). Anklagelserna gäller att hon inte bryr sig om sina barn, eftersom att hon ger utrymme för schampo i sina sociala medier.

Anette Gustawson har nyligen berättat hur hon utstår hot mot sin djuruppfödning. Hon är bonde och använder sociala medier för att informera de alltmer fjärmade konsumenterna om hur mjölkproduktion och djuruppfödning går till, men nu får hon betala med rädslan för att hoten ska bli allvar.

Vi tror att om denna hot- och hatkultur som växer fram mot en rad olika personer och verksamheter, och här nämner vi också näthatet mot våra folkvalda politiker, kommer att göra att många slutar att dela med sig via sociala medier. Men det är mycket troligt att det här hatet och hotet fortsätter till andra forum, nu när gemene man har lärt sig att hata och hota.

Detta hot- och hatsamhälle, som så paradoxalt håller på att skapas i ett samhälle som aldrig tidigare har präglats så mycket av mänsklig mångfald, är ett stort hot mot vår demokrati, vår åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Alltså är det oerhört allvarligt.

I tider av stabilitet kan man dra ner på polisens resurser, men i tider som denna behöver polisen öka i storlek. Det sker förvisso redan. Det är oerhört viktigt att dessa nya brott börjar få högre straffvärden och även klaras upp i mycket större utsträckning. Det ska vara högst troligt att man råkar ut för åtal och blir straffad med dryga böter eller fängelse för brott av denna karaktär.

Demokratin, yttrandefriheten och åsiktsfriheten står på spel. Vi som medborgare måste acceptera och uppmuntra människor att leva sina egna liv såsom de vill utan att försöka hota dem till våra egna ideal.

Anders Olander (C) , kommunalråd

Karin Broström (C), ledamot i kommunstyrelsen