Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media.

Norrtelje Tidnings tidnings webb 21 november 2023

Vad gör styret mer konkret för klimatet?

Det är bra att styrande politiker i kommunen ser allvaret och arbetar vidare med klimatanpassningar. Det är särskilt glädjande för oss Centerpartister. Det punktprogram som presenterades i artikeln är på de flesta punkterna överensstämmande med Centerpartiets valprogram. Dock tar skribenterna upp saker som redan har påbörjats och nästan har gått i mål, som om de vore nyheter.

Exempel på beslut i ärenden som är tagna i teknik- och klimatnämnden förra mandatperioden 2018—2022:

Hållbar el: Solfångare och solceller ska installeras på lämpliga tak i det kommunala fastighetsbeståndet. Detta gäller, efter inventering, samtliga nybyggda fastigheter samt även en del befintliga. Till exempel håller detta på att ske nu på Rodenskolan, efter den pågående takomläggningen.

Fortlöpande arbete med energieffektivisering av kommunala fastigheter: Oljepannor har redan bytts ut – ytterligare en åtgärd som redan är gjord. Åtgärden har inneburit en besparing på cirka 500 kubikmeter olja per år. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppet med cirka 2000 ton/år enligt beräkningar utifrån Preems Well-to-Weel (WTW) värden för använd råvara.

Övrigt som tagits upp i artikeln är i stort sett samma frågor som drivits av Centerpartiet i teknik och klimatnämnden 2018—2022.

Vi saknar dock i artikeln ett par viktiga lokala frågor kring miljö och klimat:

Vi i Norrtäljecentern kommer framledes även verka särskilt för att skapa bättre förutsättningar för en ökad lokal produktionen av livsmedel. Hur ska då detta rent konkret att gå till? Jo, bland annat genom att vi vill att kommunen finansierar verksamheterna på Färsna gård fullt ut. Vi vill även att kommunen ökar sina inköp av närproducerade livsmedel.

Om nu satsningen på Färsna ses som så viktig att Styret har givit verksamheten mer pengar i år, varför är den inte finansierad fullt ut i deras budgetförslag för nästa år?

Vilken dialog har kommunen med lantbrukarna och LRF:s kommungrupp?

Norrtäljecentern vill även ha lokalproducerad el, till exempel via vindkraftverk. Vi vill därigenom ge de bästa förutsättningarna för en god och hållbar tillgång på el för kommunens invånare och företag.

Hur långt har Styrets arbete kommit, med att få till avtalet med Vattenfall för att få mer el till kommunen?

Styret vill att kommunen ska ha nettonollutsläpp till år 2045. Hur ser delmålen ut? Till exempel: Vad ska uppnås till 2025, 2030 respektive 2035?

Berit Jansson, Centerpartiet

Tommy Lundqvist, Centerpartiet

Det är med bestörtning jag läst om att majoriteten i kommunen börjar lägga ned förskolor på landsbygden. Beslut som fattats i stor hast utan alltför grundläggande underlag.

För att orterna på landsbygden ska leva behövs viss offentlig service. Förskolor är en sådan service. Små barn ska inte behöva resa lång väg till större förskolor. Inget visar att de minsta mår bättre av att vara samlade till stora förskolor i tätorterna. Jag förstår att det kan behövas när det gäller skolor och inte minst för högstadiet. Men dessa nedläggningar av förskolor där alternativ inte finns i närheten är ett av de steg som gör det svårare att leva på landsbygden.

Det förvånar då vid tidigare val både liberalerna och Sverigedemokraterna påstått att de är landsbygdens beskyddare och det är viktigt att landsbygden ska ges bättre förutsättningar att leva. Nu lägger man ned tre förskolor och det finns flera förskolor som man diskuterar ska gå samma väg.

Nej visa nu att ni verkligen vill att vi ska ha en levande och Sveriges bästa landsbygd. Då måste offentlig service på landsbygden få kosta lite mer. Stoppa nedläggningarna av kommunens förskolor. Gör om, gör rätt!

Anders Olander
Centerpartiet
Fd kommunalråd (C )

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.