Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media

Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media.

Norrtelje Tidning 19 november 2020

Vår väg 76 har blivit en mur mellan människor

Vi har bott vid en landsväg i nästan hela vårt liv. Vi har sett människor komma och gå.

Vi har sett människor promenera på vägens rätta sida. Vi har sett glada cyklister passera på semestertripp till Åland. Vi har sett människor cykla till jobbet – några med murbaljan på pakethållaren.

Nu för tiden ser vi inga gående. Inga cyklister. Inga glada barn på vägen – på väg till mormor och morfar.

Vad har hänt i den bygd vi bott hela vårt liv?

Svaret är enkelt. I takt med att bilismen ökat har vi boende blivit instängda. Vägen har blivit en fängelsemur – en mur mellan människor – en mur som begränsar och stänger in oss boende på landsbygden.

På 1930-talet påbörjades dagens sträckning av vägen mellan Norrtälje och Söderbykarl – 90 år sedan. Antalet bilar och bussar då låg runt 100 fordon per dygn. Nu – år 2020 – är det nära 10 000 fordon. Större delen av den vakna delen av dygnet blir det en bil var femte sekund. Långa rader med bussar, stora tunga och långa lastbilar, A-traktorer och epa-traktorer. Personbilar. Husbilar. Inga gående och inga på cykel.

Vi inser att bilismen kommit för att stanna. Den utvecklingen förstår vi.

Det vi vill ändra på är ansvariga myndigheters planering. När viktiga samhällsfunktioner hamnar i nödsituation måste samhällets aktörer gripa in.

Det vi kräver är att kunna förflytta oss – utan bil – mellan bostad och närboende. Till skola och badplats. Till kyrkan och affären. Till jobbet. Barn och barnbarn till lekkamrater. Till mormor och morfar. En söndagsutflykt med familjen på cykel.

Coronatiden har också visat att många fler väljer bilen före bussen. Antalet bilar har ökat ännu mer. Många av bilisterna skulle i dessa coronatider välja cykeln före bilen eller bussen både till jobbet och på fritiden. Om vägen var säker.

Bilar är hårda. Människor mjuka. Därför behövs skilda vägbanor. Lösningen heter cykelväg.

Alla har nu förstått att vi två vill att samhället bygger gång- och cykelvägar även utanför tätorter. En viktig sträcka är Norrtälje – Grisslehamn. Ansvaret är statens genom Trafikverket.

Börja omgående med en första etapp Norrtälje – Svanberga, cirka 9 kilometer. Fortsätt till Söderbykarl och sedan till Grisslehamn.

Med gång- och cykelvägar försvinner känslan av en stängd mur. Vi får en livlina mellan byar och boende.

För barnens säkerhet. För allas säkerhet. Muren försvinner. Folkhälsan förstärks.

Sofia Händel (C), Söderbykarl

Bengt Ericsson (C), Estuna