Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media

Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media

Norrtelje Tidnings webb 9 juli av Per Lodenius och Emelie Löthgren

Torkan: Nu måste vi agera snabbt

Vi är många som nu gått in i en semesterperiod. Värme och sol är kanske det som står högst upp på listan för oss som är lediga. Baksidan av det fantastiska semestervädret vi haft är den krissituation som Roslagens bönder plågas av. Oro och frustration över att inte vara i närheten av att få in så mycket foder som behövs till sina kor, hästar eller får.

Norrtelje tidning och medier över hela landet rapporterar om bönder som drabbas hårt av torkan.

Mat och råvaror till vårt samhälle kan inte produceras i den utsträckning som behövs. Företagare på landsbygden hamnar i en ekonomiskt omöjlig situation.

Djur kan behöva gå till nödslakt för att fodret tagit slut. Bönder och matproducenter blir tvingade att lägga ner sin verksamhet. Något som på sikt kommer att drabba konsumenterna.

Nu måste vi agera snabbt. Centerpartiet vill tillsätta en krisgrupp där lantbrukarna, handeln, politiken och myndigheter tillsammans analyserar läget och hittar åtgärder för att undvika att läget förvärras ytterligare. Och det måste ske nu.

En åtgärd är att se till att Sverige får undantag från EU:s regelverk som rör företagarna inom det gröna näringslivet. Det handlar bland annat om att regeringen måste uppvakta EU-kommissionen för att utnyttja EU:s krisfonder och skynda på utbetalningen av jordbruksstödet. I detta läge är också en förskottering av gårdsstödet nödvändigt.

Här i Norrtälje kommun behöver vi se över hur vi kan stödja drabbade djurhållare. Det behövs en inventering om det på kommunens mark går att skörda gräset som stödfoder till djurägare.

Men förutom akuta åtgärder så behöver vi identifiera vad som kan göras på längre sikt för att minimera risken för kommande torkår.

Tyvärr har vi bara sett början på de klimatförändringar som sker.

Magra isbjörnar, smältande poler och torkkatastrofer i länder långt bort har tidigare symboliserat effekterna av klimatförändringar. Men nu ser vi allt fler tecken på ett nytt klimat i vår egen vardag. Det drabbar inte bara jordbruket utan hela samhället.

Samtidigt som vi lägger kraft på att minska koldioxidutsläppen, behöver vi också planera samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Ett sådant arbete behöver också initierats av kommunen. Vi behöver mer kunskap och en långsiktig plan för att minimera effekterna.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot och kommunfullmäktige

Emelie Löthgren (C), kandidat till kommunfullmäktige