Kontakt

Gruppledare:
Anders Olander tfn 073 5582387
anders.olander@centerpartiet.se

Kretsordförande
Gunnar Englund
Tfn 070-493 10 97
E-post: gunnar.englund@centerpartiet.se

Webbansvarig:
Åsa Wärlinder
asa.warlinder@centerpartiet.se

Adress:
Centerpartiet i Norrtälje Kommun
Stockholmsvägen 1
761 43 Norrtälje
norrtalje@centerpartiet.se
tfn 0176-120 88