Fullmäktigegruppen

Personpresentation


I valet 2022 valdes följande ledamöter in i Nykvarns kommunfullmäktige

OLA BERGLUND, Gruppledare och ordinarie ledamot i fullmäktige. Är utbildad Civilekonom, inflyttad sedan 13 år. Bor i tätorten, har familj med barn i skolåldern. Har drivit butiker, varit revisor och numera Controller och egenföretagare. De politiska frågor som engagerar mig är främst företagsfrågor och skolfrågor.

MIKAEL ENDRELL, Kretsordförande och ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Flyttade till Nykvarn i början av 2016. Utbildad statsvetare och har lång erfarenhet av sekreterarskap i olika nämnder och styrelsen i kommunal förvaltning. Jag har fått förmånen att vara kretsordförande för vår lokala styrelse. De politiska frågorna jag engagerar mig främst i är äldre- och landsbygdsfrågor.

JOHAN GRENFELDT,Är utbildad ingenjör. Född och uppvuxen inom nuvarande Nykvarns kommungräns. Arbetat från ax till limpa samt med transmissioner inom fordonsindustrin. Arbetar numera med att försörja svenska industrier med lyfthjälpmedel som teknisk expert i ett litet familjeföretag. Naturintresserad fritidsbonde och småbarnsförälder med motorintresse. Har suttit med i ett flertal styrelser, för närvarande sitter jag med Nykvarnsbostäders styrelse och kommunfullmäktige.

LENNART YGSTEDT, "Stockholmare i förskingringen" som via Södertälje och Strängnäs "hamnat" i vår natursköna kommun. Har varit yrkesverksam som dels gymnasieekonom under ett tiotal år och sen under nästan fyrtio år som lärare i Södertälje. Har haft förmånen att få vara med redan från "kommunens födelse" 1999. Kandiderar också till Landstinget.Vill du veta mer, kontakta någon av oss i Centerpartiets fullmäktigegrupp:
Ola Berglund, 0709-49 70 80, ola.berglund@centerpartiet.se

Mikael Endrell 0721741525, mikaelkjelleros@gmail.com

Lennart Ygstedt, 0706-91 37 59, ygstedt@hotmail.com

Johan Grenfeldt, johan.grenfeldt@gmail.com


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.